THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH

Kính gửi: Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng công ty HUD) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ Xây dựng là đại diện chủ sở hữu, với ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư phát triển nhà và kinh doanh nhà ở, bất động sản, các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, cho thuê văn phòng làm việc.

Tổng công ty HUD có kế hoạch thực hiện gói mua sắm: Gói dịch vụ Google Workspace phục vụ công tác SXKD của Tổng công ty, để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Tổng công ty.

Tổng công ty HUD trân trọng mời đơn vị cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia nộp Báo giá cạnh tranh về việc cung cấp dịch vụ Google Workspace với các nội dung chính như sau:

1. Loại hợp đồng: Trọn gói

2. Phạm vi mua sắm/công việc và dịch vụ liên quan:

TT

Danh mục dịch vụ

Mô tả

Số lượng

Yêu cầu về tiến độ

Ghi chú

1

Gói dịch vụ Google Workspace phục vụ công tác SXKD của Tổng công ty

Gói 300 người sử dụng, thời hạn hợp đồng là 03 năm

01 gói

05 ngày kể từ khi ký hợp đồng

Gói dịch vụ gồm:

- Tên miền sử dụng cho dịch vụ: hud.com.vn

- Các dịch vụ: Google Email, Google Meeting, Google Drive,...

- Các tiện ích: Chat, Lịch, Docs, Sheets, Slides, Bảo mật quản lý,...

 3. Tư cách hợp lệ của đơn vị cung cấp:

Đơn vị cung cấp có tư cách hợp lệ khi đáp ứng được các điều kiện sau:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập, tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Hạch toán tài chính độc lập;

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

- Bảo đảm tính cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc Quy chế xét chọn Đơn vị cung cấp để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

4. Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của Đơn vị cung cấp

4.1. Kinh nghiệm chung: Số năm hoạt động (căn cứ vào Giấy ĐKKD hoặc Quyết định thành lập của Cơ quan có thẩm quyền): tối thiểu 03 năm.

4.2. Năng lực chuyên môn/kỹ thuật: Đã được cấp chứng nhận là Đại lý ủy quyền của Google tại Việt Nam.

5. Yêu cầu đối với Báo giá:

Báo giá do Đơn vị cung cấp chuẩn bị phải bao gồm các nội dung sau:

5.1. Thư Báo giá theo Mẫu số 01 đính kèm

5.2. Biểu giá theo Mẫu số 02b đối với gói mua sắm dịch vụ phi tư vấn và tư vấn đính kèm.

5.3. Các nội dung cần thiết khác: Thông tin về năng lực, kinh nghiệm của Đơn vị cung cấp và các tài liệu chứng minh (Bản sao Giấy ĐKKD hoặc Quyết định thành lập do Cơ quan có thẩm quyền cấp; Bản sao chứng nhận là Đại lý ủy quyền của Google tại Việt Nam).

6. Thời hạn hiệu lực của báo giá

Thời gian có hiệu lực của báo giá tối thiểu là 15 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá.

7. Nộp, tiếp nhận, đánh giá báo giá

Đơn vị cung cấp phải nộp báo giá (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) về địa chỉ:

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Bộ phận/phòng/ban: Văn phòng Tổng công ty

Người nhận: Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ: Tầng 28 tòa nhà HUDTOWER, số 37 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0904451166.

Email: nguyenthanhtung@hud.com.vn

Không muộn hơn 07 ngày kể từ ngày phát hành văn bản yêu cầu báo giá. Các báo giá được gửi đến bên mời báo giá sau thời điểm hết hạn nộp báo giá sẽ không được xem xét.

Báo giá phải được ký bởi người có thẩm quyền của Đơn vị cung cấp và đóng dấu của Đơn vị cung cấp.

8. Điều kiện để được lựa chọn

Đơn vị cung cấp được xem xét, đề nghị lựa chọn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có báo giá đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá;

- Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá thấp nhất và không vượt dự toán gói mua sắm được duyệt.

9. Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Tùng, Văn phòng Tổng công ty.

Điện thoại 0904451166 / Email: nguyenthanhtung@hud.com.vn.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty!

Trân trọng.

 


Bảng file đính kèm