Thư mời báo giá cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá, xác định giá trị doanh nghiệp làm cơ sở xác định giá khởi điểm cho việc chuyển nhượng vốn của Tổng công ty HUD tại Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội HUD.VN


Bảng file đính kèm