THƯ MỜI BÁO GIÁ

Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá 84 căn Nhà ở thấp tầng xây thô hoàn thiện mặt ngoài gắn với quyền sử dụng đất ở đã có hạ tầng tại các lô đất có ký hiệu LKV-21, LKV-22A, LKV-22B thuộc Khu vực 3 dự án Khu đô thị HUD - Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng công ty HUD) trân trọng mời các Đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia Báo giá cạnh tranh gói cung cấp thẩm định giá: Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá 84 căn Nhà ở thấp tầng xây thô hoàn thiện mặt ngoài gắn với quyền sử dụng đất ở đã có hạ tầng tại các lô đất có ký hiệu LKV-21, LKV-22A, LKV-22B thuộc Khu vực 3 dự án Khu đô thị HUD - Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội với các nội dung chính như sau:

1. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

2. Sản phẩm thẩm định: Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá 84 căn Nhà ở thấp tầng xây thô hoàn thiện mặt ngoài gắn với quyền sử dụng đất ở đã có hạ tầng tại các lô đất có ký hiệu LKV-21, LKV-22A, LKV-22B thuộc Khu vực 3 dự án Khu đô thị HUD - Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

3. Mục đích thẩm định: Xác định giá trị thị trường của Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá 84 căn Nhà ở thấp tầng xây thô hoàn thiện mặt ngoài gắn với quyền sử dụng đất ở đã có hạ tầng tại các lô đất có ký hiệu LKV-21, LKV-22A, LKV-22B thuộc Khu vực 3 dự án Khu đô thị HUD - Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội làm cơ sở để Tổng công ty quyết định giá kinh doanh các sản phẩm bất động sản nêu trên.

4. Thời điểm thẩm định: Dự kiến Quý IV/2022.

5. Thời gian thẩm định: 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ giấy tờ liên quan đến Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá 84 căn Nhà ở thấp tầng xây thô hoàn thiện mặt ngoài gắn với quyền sử dụng đất ở đã có hạ tầng tại các lô đất có ký hiệu LKV-21, LKV-22A, LKV-22B thuộc Khu vực 3 dự án Khu đô thị HUD - Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội theo yêu cầu phục vụ thẩm định giá.

6. Mức phí thẩm định giá: tối đa là 55.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

7. Yêu cầu về đối với Đơn vị thẩm định giá:

7.1. Tư cách hợp lệ của đơn vị thẩm định giá:

- Có đăng ký kinh doanh và được Bộ Tài Chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;

- Hạch toán độc lập;

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

- Không đang trong thời gian bị cấm tham gia các hoạt động về thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thẩm định giá hoặc quy chế xét chọn đơn vị cung cấp để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Tổng công ty;

- Không nằm trong danh sách những doanh nghiệp bị phạt và vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực thẩm định giá từ năm 2019 đến nay.

7.2. Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm chung: Số năm hoạt động (căn cứ vào Giấy ĐKKD hoặc Quyết định thành lập của Cơ quan có thẩm quyền): Tối thiểu 03 năm.

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá bất động sản: Các hợp đồng Cung cấp dịch vụ thẩm định giá bất động sản đã thực hiện từ năm 2019 đến nay: tối thiểu 03 hợp đồng. Giá trị tài sản đã thẩm định và/hoặc đối tượng đã thẩm định từ 05 tỷ đồng trở lên.

7.3. Năng lực chuyên môn: có ít nhất 03 thẩm định viên về giá có đủ điều kiện hành nghề năm 2022 theo Thông báo của Bộ Tài chính (bản sao chứng chỉ thẩm định viên, chứng chỉ chuyên môn của thẩm định viên về hoạt động thẩm định giá bất động sản, hợp đồng lao động).

7.4. Yêu cầu báo giá:

- Thư Báo giá theo Mẫu kèm theo.

- Các hồ sơ kèm theo: Cung cấp 01 bộ Hồ sơ năng lực của đơn vị đảm bảo đủ năng lực, kinh nghiệm thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính và các tài liệu chứng minh (bao gồm nhưng không giới hạn bản sao Giấy ĐKKD hoặc Quyết định thành lập do Cơ quan có thẩm quyền cấp: Thông báo công bố Danh sách Thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề trong năm 2022 của Bộ Tài chính; Bản sao các giấy phép/chứng chỉ chuyên môn, các tài liệu thể hiện Doanh thu, lợi nhuận, các hợp đồng đã ký của Đơn vị thẩm định giá trong 03 năm gần nhất).

8. Thời hạn hiệu lực của báo giá:

Thời hạn có hiệu lực của báo giá là 20 ngày, kể từ ngày báo giá.

9. Sản phẩm của dịch vụ:

Sản phẩm của gói dịch vụ: Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo kết quả Thẩm định giá kèm theo toàn bộ các hồ sơ pháp lý, phiếu khảo sát và/hoặc tài liệu làm căn cứ để xác định giá trị của đối tượng thẩm định.

10. Điều kiện để được lựa chọn:

Đơn vị cung cấp được xem xét, đề nghị lựa chọn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a. Có báo giá đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá;

b. Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá thấp nhất.

11. Nộp, tiếp nhận báo giá:

Đơn vị thẩm định giá nộp hồ sơ báo giá trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ:

- Ban quản lý dự án số 1-Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

- Địa chỉ: Tầng 1 nhà CT3 khu đô thị mới Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

- Người tiếp nhận: Ông Nguyễn Đức Thành.

- Điện thoại: 0246.2533315/0903472569.

- Thời hạn nộp báo giá trong giờ hành chính và không muộn hơn 15h00 ngày 15/9/2022.

- Báo giá phải được đăng ký và đóng dấu bởi người có thẩm quyền của Đơn vị thẩm định giá. Hồ sơ báo giá của Đơn vị thẩm định giá gửi về Tổng công ty HUD phải được niêm phong theo đúng quy định.

12. Liên hệ:

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Ông: Nguyễn Đức Thành.

- Ban quản lý dự án số 1-Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

- Địa chỉ: Tầng 1 nhà CT3 khu đô thị mới Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 0246.2533315/0903472569.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý công ty!

Trân trọng!


Bảng file đính kèm