THƯ MỜI GỬI BÁO GIÁ

Cung cấp dịch vụ Kiểm toán nội bộ năm 2023

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng công ty HUD) trân trọng kính mời các Doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ Kiểm toán nội bộ tham gia gửi Hồ sơ báo giá /Thư đề xuất cung cấp dịch vụ Kiểm toán nội bộ năm 2023 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty.

Cụ thể như sau:

  1. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  2. Đối tượng Hợp đồng: Triển khai cung cấp Dịch vụ Kiểm toán nội bộ năm 2023 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty (theo kế hoạch đính kèm.)
  3. Thời điểm tiến hành: Dự kiến triển khai từ Quý I + II năm 2023.
  4. Yêu cầu đối với Đơn vị kiểm toán: Các Doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ Kiểm toán nội bộ theo quy định.

     Hồ sơ báo giá/Thư đề xuất bao gồm:

- Cung cấp 01 bộ Hồ sơ năng lực của đơn vị đảm bảo đủ điều kiện tiến hành hoạt động kiểm toán nội bộ (bao gồm nhưng không giới hạn bản sao Giấy ĐKKD hoặc Quyết định thành lập do Cơ quan có thẩm quyền cấp; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ; Các giấy phép/chứng chỉ hành nghề.....)

- Thư Báo giá.

  1. Đầu mối tiếp nhận Hồ sơ báo giá:

Ban Kiểm tra Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Địa chỉ: Tầng 28-32 Toà HUD TOWER, số 37 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà nội.

Điện thoại: 0243 7738600

Mọi thông tin cần làm rõ đề nghị liên hệ:

Ông Lê Đức Hải – Chuyên viên Ban KTKS. Điện thoại: 0977 455055

Báo giá phải được ký và đóng dấu bởi người có thẩm quyền của Đơn vị cung cấp dịch vụ Kiểm toán. Hồ sơ báo giá của Đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán gửi về Tổng công ty HUD phải được niêm phong theo đúng quy định.


Bảng file đính kèm