THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH

Cung cấp gói dịch vụ bất động sản dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ, thành phố Quảng Ngãi

           Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Công ty TNHH có kế hoạch thực hiện gói dịch vụ bất động sản chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với 75 ô đất (69 ô đất biệt thự BT-01, BT-02, BT-03, 02 ô đất LK-15, 02 ô đất LK-16, 02 ô đất LK-23) dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ, thành phố Quảng Ngãi.

          Tổng công ty trân trọng mời Quý Công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia cung cấp gói dịch vụ bất động sản nộp báo giá cạnh tranh cho gói dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với 75 ô đất (69 ô đất biệt thự BT-01, BT-02, BT-03, 02 ô đất LK-15, 02 ô đất LK-16, 02 ô đất LK-23) dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ, thành phố Quảng Ngãi; với các nội dung như sau:

 1. Loại hợp đồng: (Tỷ lệ %).
 2. Phạm vi công việc: Dịch vụ bất động sản chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với 75 ô đất (69 ô đất biệt thự BT-01, BT-02, BT-03, 02 ô đất LK-15, 02 ô đất LK-16, 02 ô đất LK-23) dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ, thành phố Quảng Ngãi.

Bảng yêu cầu cung cấp dịch vụ:

 

TT

Danh mục

dịch vụ

Mô tả dịch vụ

Đơn vị tính

%

Khối lượng

Địa điểm  thực hiện

Thời gian thực hiện hợp đồng (dự kiến)

 

1

2

3

4

5

6

I

Cung cấp dịch vụ bất động sản chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với 75 ô đất (69 ô đất biệt thự BT-01, BT-02, BT-03, 02 ô đất LK-15, 02 ô đất LK-16, 02 ô đất LK-23) dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ, thành phố Quảng Ngãi, cụ thể:

Dịch vụ gồm môi giới chuyển nhượng quyền sử dụng đất; quản lý hợp đồng chuyển nhượng, đăng ký biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 75 ô đất (69 ô đất biệt thự BT-01, BT-02, BT-03, 02 ô đất LK-15, 02 ô đất LK-16, 02 ô đất LK-23) dự án khu đô thị mới Phú Mỹ với giá trị kinh doanh trước thuế VAT là: 269.136.524.000 đồng, giá trị kinh doanh sau thuế VAT là: 292.794.295.000 đồng.

 

 

Thành phố Quảng Ngãi

Từ tháng  12/2022 đến tháng    06/2024

1

Môi giới chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1. Thực hiện các hoạt động marketing, quảng cáo, tiếp thị, PR sản phẩm.... với mục đích tìm kiếm, tiếp xúc khách hàng, giới thiệu và cung cấp cho khách hàng các thông tin về Chủ đầu tư, sản phẩm... để thuyết phục khách hàng nhận chuyển nhượng thành công sản phẩm của Tổng công ty HUD.

2. Chủ động liên hệ với các tổ chức tín dụng để phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện các giải pháp hỗ trợ tài chính cho khách hàng mua sản phẩm

  3. Môi giới chuyển nhượng các sản phẩm thuộc 75 ô đất thấp tầng này.

 

 

 

Từ tháng 12/2022 đến 18/5/2023

2

Quản lý Hợp đồng chuyển nhượng

1. Lập Hợp đồng chuyển    nhượng quyền sử dụng đất theo mẫu do Chủ đầu tư ban hành để khách hàng ký kết Hợp đồng và chuyển Hợp đồng cho Ban quản lý dự án số 5 kiểm tra và trình ký theo quy định của HUD.

2. Bàn giao 01 bản Hợp đồng gốc cho khách hàng khi khách hàng đã hoàn thiện nghĩa vụ tài chính Đợt 1 của Hợp đồng, theo dõi và đôn đốc khách hàng nộp tiền theo tiến độ Hợp đồng.

3. Thực hiện đăng ký biến động giấy chứng nhận từ Chủ đầu tư sang khách hàng đối với khách hàng đủ điều kiện.

 

 

 

Từ tháng 12/2022 đến 30/6/2024

3. Tư cách hợp lệ của Đơn vị dịch vụ bất động sản:

              Đơn vị dịch vụ bất động sản có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Là doanh nghiệp có chức năng môi giới bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản;
 • Hạch toán tài chính độc lập;

              - Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

      - Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

 1. Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của Đơn vị dịch vụ BĐS (nếu có)

        - Kinh nghiệm: Số năm hoạt động (căn cứ vào Giấy ĐKKD hoặc Quyết định thành lập của Cơ quan có thẩm quyền): tối thiểu 01 năm.

 1. Yêu cầu đối với Báo giá:

Báo giá do Đơn vị môi giới chuẩn bị phải bao gồm các nội dung sau:

  5.1  Thư Báo giá theo Mẫu đính kèm (mẫu số 01).

  5.2   Biểu giá theo mẫu số 02 ( bao gồm Mẫu số 02b).      

  5.3   Các nội dung cần thiết khác:

 • Thông tin về năng lực, kinh nghiệm của Đơn vị môi giới và các tài liệu chứng minh (Bản sao Giấy ĐKKD hoặc Quyết định thành lập do Cơ quan có thẩm quyền cấp;Bản sao các giấy phép/chứng chỉ chuyên môn).
 1. Thời hạn hiệu lực của Báo giá.

Thời gian có hiệu lực của báo giá là  20 ngày, kể từ ngày nộp báo giá.

 1. Nộp, tiếp nhận Báo giá.

Đơn vị môi giới phải nộp Báo giá [trực tiếp hoặc qua đường bưu điện] về địa chỉ:

Bộ phận/phòng/ban: Ban quản lý dự án số 5 - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Người nhận: Lê Thị Minh Trang.

Địa chỉ: Căn nhà số 05, 06 lô LK*-02 dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ, thành phố Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0963.206.605

Email: lethiminhtrangdhnh93@gmail.com

Không muộn hơn 17h ngày 04/01/2022. Các báo giá được gửi đến bên mời báo giá sau thời điểm hết hạn nộp báo giá sẽ không được xem xét.

Báo giá phải được ký bởi người có thẩm quyền của Đơn vị môi giới và đóng dấu của Đơn vị môi giới.

 1. Điều kiện để được lựa chọn:

Đơn vị môi giới được xem xét, đề nghị lựa chọn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

8.1 Có báo giá đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá.

8.1 Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá thấp nhất và không vượt dự toán gói môi giới được duyệt (nếu có).

 1. Liên hệ:

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Bà Trần Thị Tuyết Nhung, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp - Ban quản lý dự án số 5.

Điện thoại: 0903.192.105 /Email: tuyetnhung@hud.com.vn

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty!

Trân trọng!


Bảng file đính kèm