Thông báo về việc thanh lý xe ô tô

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị thông báo về việc bán xe ô tô thanh lý theo danh mục tài sản, số lượng, giá khởi điểm như tài liệu đính kèm.

Căn cứ Quyết số 769/QĐ-HUD ngày 15/3/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc phê duyệt phương án thanh lý 06 xe ô tô do Văn phòng, Chi nhánh Miền Nam, các Ban quản lý dự án số 6,8,9 quản lý, sử dụng.

Thừa lệnh Tổng Giám đốc, Văn phòng Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị thông báo về việc bán xe ô tô thanh lý như sau:

  1. Tên đơn vị: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Địa chỉ Tòa nhà HUDTOWER số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
  2. Danh mục tài sản, số lượng, giá khởi điểm:

TT

Tài sản thanh lý

Năm sản xuất

Giá khởi điểm (đồng)

Thực trạng hiện tại

1

Xe ô tô Mitsubishi Jolie, BKS 29T - 1684

2003

36.700.000

Đã hư hỏng, không thể vận hành

2

Xe ô tô Toyota Zace - GL, BKS 52Y - 7834

2005

76.900.000

Đã hư hỏng, không thể vận hành

3

Xe ô tô Toyota Zace - Sure, BKS 52Y - 5414

2005

112.750.000

4

Xe ô tô Toyota Camry, BKS 29N - 4346

2002

82.500.000

5

Xe ô tô Ford Mondeo B4Y - CJBB, BKS 30G -341.78

2003

53.900.000

6

Xe ô tô Ford Everest, BKS 30M - 0943

2008

187.500.000

Đã hư hỏng, không thể vận hành

  1. Phương thức bán thanh lý tài sản: Bán theo phương thức thỏa thuận.
  2. Thời gian, địa điểm xem xe ô tô, tiếp nhận đơn đăng ký, tổ chức bán xe thanh lý ô tô.

4.1. Xe ô tô Xe ô tô Mitsubishi Jolie, BKS 29T - 1684.

- Thời gian xem xe ô tô: Từ 8h30 ngày 23/03/2021 đến 17h ngày 25/03/2021.

- Thời gian tiếp nhận đơn đăng ký mua xe ô tô: Từ 8h30 ngày 23/03/2021 đến 17h ngày 25/03/2021.

- Thời gian tổ chức bán thanh lý xe ô tô: Từ 8h30 đến 10h30 ngày 26/03/2021.

- Địa điểm: Trụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Địa chỉ Tòa nhà HUDTOWER số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

4.2. Xe ô tô Toyota Zace - GL, BKS 52X - 7834; Xe ô tô Ford Mondeo B4Y - CJBB, BKS 30G - 341.78; Xe ô tô Toyota Zace - Sure, BKS 52Y - 5414; Xe ô tô Toyota camry, BKS 29N - 4346.

- Thời gian xem xe ô tô: Từ 8h30 ngày 23/03/2021 đến 17h ngày 25/03/2021.

- Thời gian tiếp nhận đơn đăng ký mua xe ô tô: Từ ngày 23/03/2021 đến 17h ngày 25/03/2021.

- Thời gian tổ chức bán thanh lý xe ô tô: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 26/03/2021.

- Địa điểm:  Trụ sở Chi nhánh miền Nam - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Địa chỉ Tòa nhà HUD, số 159 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ chí Minh.

4.3. Xe ô tô Ford Everest, BKS 30M - 0943.

- Thời gian xem xe ô tô: Từ 8h30 ngày 23/03/2021 đến 17h ngày 25/03/2021.

- Thời gian tiếp nhận đơn đăng ký mua xe ô tô: Từ ngày 23/03/2021 đến 17h ngày 25/03/2021.

- Thời gian tổ chức bán thanh lý: Từ 8h30 đến 10h30 ngày 26/03/2021.

- Địa điểm: Trụ sở Ban quản lý dự án số 6 - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Địa chỉ Số 33, phường Phúc Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

(Trường hợp cá nhân đến đăng ký tham gia mua tài sản phải có đơn đăng ký tham gia (theo mẫu của đơn vị) và nộp bản CMND/CCCD bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu; trường hợp là tổ chức có người đến đăng ký có đơn đăng ký tham gia, giấy tờ chứng minh là người đại diện hợp pháp, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện hợp pháp, giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đơn vị).

Lưu ý: Giá bán đã bao gồm thuế VAT; không bao gồm các chi phí thực hiện các thủ tục đăng ký sang tên theo quy định của cơ quan Nhà nước; các chi phí liên quan đến việc di dời, sử dụng tài sản, phí, lệ phí thuế khác...(nếu có) sẽ do khách hàng mua tài sản thanh lý chịu.

Trân trọng!


Bảng file đính kèm

STT
Tên file