Thông báo

về việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng số 04/2018/HĐ-HUD-CC2 ngày 27/3/2018
 

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trân trọng thông báo:

Căn cứ Thông báo số 1083/HUD-BQL1 ngày 06/4/2022 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị gửi Bà Phùng Thị Tuyết Nhung về việc Đơn phương chấm dứt Hợp đồng mua bán căn hộ số 04/2018/HĐ-HUD-CC2 ngày 27/3/2018.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đề nghị Bà Phùng Thị Tuyết Nhung trong thời gian từ 07/6/2022 đến 14/6/2022 đến Ban Quản lý dự án số 1 - HUD để giải quyết, xử lý các hậu quả có liên quan đến việc chấm dứt Hợp đồng số 04/2018/HĐ-HUD-CC2 ngày 27/3/2018 theo các nội dung Hợp đồng đã ký kết giữa Hai Bên. Việc xử lý hậu quả do chấm dứt Hợp đồng, Tổng công ty thực hiện theo các nội dung đã được thống nhất tại điểm c Khoản 2 Điều 14 của Hợp đồng, cụ thể:

i) Tổng công ty sẽ Bán Căn hộ cho khách hàng khác mà không cần có sự đồng ý của Bên Mua;

ii) Áp dụng phạt vi phạm Hợp đồng với Bên Mua với mức 5% Giá bán căn hộ;

iii) Trả lại số tiền mà Bên Mua đã thanh toán (nếu có) sau khi đã khấu trừ tiền phạt vi phạm hợp đồng (5% giá bán căn hộ) và tiền lãi chậm thanh toán.

Sau thời hạn trên nếu Bà không đến làm việc, Tổng công ty sẽ tính toán các khoản lãi, phạt theo quy định của Hợp đồng. Tổng công ty sẽ trả lại số tiền mà Bà đã thanh toán sau khi đã khấu trừ tiền phạt vi phạm hợp đồng và tiền lãi chậm thanh toán (nếu thừa) hoặc đề nghị Bà nộp thêm (nếu thiếu).

Địa chỉ liên hệ: Ban Quản lý dự án số 1- HUD, Tầng 1 Nhà CT3B Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (gặp Chị Bùi Thị Kim Thanh ĐT: 038 3356725).

Trân trọng!