Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đợt 3 tại dự án: Nhà ở xã hội CT-08,  KĐT mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, Mê Linh, Hà Nội


Bảng file đính kèm