Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trân trọng thông báo:

Ngày 12/5/2022, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã có Thông báo số 1491/HUD-BQL1 gửi ông Nguyễn Văn Trung về việc Đơn phương chấm dứt Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số 99/HĐ-HUD-CC2 ngày 22/7/2016. Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã đề nghị Ông Nguyễn Văn Trung trong thời gian từ 16/5/2022 đến 20/5/2022 đến Ban Quản lý dự án số 1 - HUD để giải quyết, xử lý các hậu quả có liên quan đến việc chấm dứt Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số 99/HĐ-HUD-CC2 ngày 22/7/2016 theo các nội dung Hợp đồng đã ký kết giữa Hai Bên. Việc xử lý hậu quả do chấm dứt Hợp đồng, Tổng công ty thực hiện theo các nội dung đã được thống nhất tại điểm c Khoản 2 Điều 14 của Hợp đồng, cụ thể:

      i) Tổng công ty sẽ Bán Căn hộ cho khách hàng khác mà không cần có sự đồng ý của Bên Mua;

      ii) Áp dụng phạt vi phạm Hợp đồng với Bên Mua với mức 5% Giá bán căn hộ;

      iii) Trả lại số tiền mà Bên Mua đã thanh toán (nếu có) sau khi đã khấu trừ tiền phạt vi phạm hợp đồng (5% giá bán căn hộ) và tiền lãi chậm thanh toán.

Tuy nhiên, hết thời hạn trên, Ông Nguyễn Văn Trung đã không đến để giải quyết, xử lý các hậu quả có liên quan đến việc chấm dứt Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số 99/HĐ-HUD-CC2 ngày 22/7/2016.

 Vì vậy, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị triển khai thực hiện theo các nội dung đã được các Bên thống nhất tại Khoản 6 Điều 1 Biên bản thỏa thuận số 51952.16.063.2840444.CK ngày 26/8/2016 ký giữa Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thăng Long - Phòng Giao dịch Định Công với Ông Nguyễn Văn Trung - Bà Trần Thị Thu Trang và Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, cụ thể: “Trường hợp Khách hàng vi phạm Hợp đồng mua bán nhà ở ký với HUD dẫn tới việc Hợp đồng bị chấm dứt trước thời hạn theo quy định, Khách hàng chấp thuận để HUD thực hiện việc chuyển toàn bộ số tiền Khách hàng được nhận lại từ HUD theo quy định tại Hợp đồng mua bán nhà ở vào tài khoản của Khách hàng tại Ngân hàng theo chỉ dẫn của Ngân hàng. Đồng thời Khách hàng chấp thuận để Ngân hàng chuyển trả lại cho HUD bản chính Hợp đồng mua bán nhà và các phiếu thu gốc do HUD đã phát hành cho Khách hàng”.

Trân trọng!