Thông báo tạm dừng tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc do Tổng công ty HUD nắm giữ


Bảng file đính kèm