THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM

V/v: CUNG CẤP DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

 

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng công ty HUD) đang triển khai kinh doanh 42 căn nhà ở thấp tầng xây thô hoàn thiện mặt ngoài hình thành trong tương lai gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại các lô đất IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, IV.24, IV.26, IV.28, IV.29 thuộc dự án Khu nhà ở thấp tầng số 5 tại Khu đô thị Đông Tăng Long, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng công ty HUD trân trọng thông báo tới các Tổ chức/Đơn vị có chức năng trong lĩnh vực dịch vụ về môi giới bất động sản, đáp ứng các yêu cầu về năng lực chuyên môn, tư cách hợp lệ, kinh nghiệm dưới đây nếu quan tâm mời liên hệ và gửi hồ sơ về Tổng công ty HUD để Tổng công ty lựa chọn đơn vị cung cấp phù hợp, cụ thể về gói dịch vụ như sau:

1. Tên gói dịch vụ: MG-01/2024 Cung cấp dịch vụ môi giới bán 42 căn nhà ở xây thô hoàn thiện mặt ngoài hình thành trong tương lai gắn với quyền sử dụng đất ở thuộc Dự án Khu nhà ở thấp tầng số 5 tại Khu đô thị mới Đông Tăng Long, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung công việc gói dịch vụ:

Thực hiện dịch vụ môi giới nhằm bán sản phẩm bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Công khai bán Sản phẩm theo hình thức, thời hạn quy định của pháp luật.

- Tổ chức quảng cáo, tiếp thị, môi giới, tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng và yêu cầu của Tổng Công ty để tham gia đàm phán, ký hợp đồng mua bán sản phẩm, cụ thể: đơn vị môi giới triển khai các hoạt động quảng cáo tiếp thị, giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (truyền hình, báo, tạp chí,...); các hoạt động quảng cáo trên mạng internet (Google, Facebook, youtube,...); các hoạt động hội nghị khách hàng, sự kiện mở bán, hoạt động tiếp xúc, gọi điện và tư vấn khách hàng, đi lại, giao dịch với khách hàng,… nhằm mục đích môi giới bán sản phẩm cho Tổng công ty với hiệu quả cao nhất và phù hợp với qui định của pháp luật hiện hành. Nội dung bài viết và các tài liệu quảng cáo về sản phẩm và dự án phải được Tổng công ty thông qua trước khi thực hiện quảng cáo, tiếp thị, môi giới bán sản phẩm.

- Thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục môi giới bán sản phẩm.

- Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán sản phẩm.

- Đôn đốc khách hàng thanh toán tiền đợt 1 của hợp đồng mua bán, hướng dẫn khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

- Được quyền sử dụng bộ tài liệu nhận diện sản phẩm và bộ tài liệu quảng cáo của Tổng công ty về sản phẩm và dự án.

3. Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của Đơn vị cung cấp:

3.1 Về tư cách hợp lệ của Đơn vị cung cấp dịch vụ:

- Có đăng ký kinh doanh và được cấp phép đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh môi giới bất động sản theo Luật kinh doanh Bất động sản và các quy định hiện hành;

- Hạch toán tài chính độc lập; Có Báo cáo kết quả kinh doanh trong 02 năm gần nhất;

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc Quy chế xét chọn Đơn vị cung cấp để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị;

- Không đang trong thời gian bị cấm tham gia các hoạt động môi giới bất động sản theo quy định pháp luật;

- Không nằm trong danh sách những doanh nghiệp bị phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực môi giới bất động sản;

- Các trường hợp cấm tham gia khác.

3.2 Về kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm chung: Số năm hoạt động (căn cứ vào Giấy ĐKKD hoặc Quyết định thành lập của Cơ quan có thẩm quyền): tối thiểu 03 năm;

- Kinh nghiệm trong các gói cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản: Có hợp đồng cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản đã thực hiện trong các năm gần nhất: Tối thiểu 02 hợp đồng.

3.3 Về năng lực chuyên môn: Có tối thiểu 02 nhân viên môi giới có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản còn hiệu lực được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật kinh doanh Bất động sản và các quy định hiện hành.

3.4 Nội dung khác: Các hồ sơ, tài liệu cung cấp cho Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị là tài liệu chính và/hoặc bản sao có chứng thực và/hoặc đóng dấu sao y bản chính.

4. Thời hạn tiếp nhận:

Kể từ ngày đăng Thông báo này trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty HUD (www.hud.com.vn) đến khi kinh doanh hết các sản phẩm.

5. Địa điểm tiếp nhận:

Phòng Đầu tư - Ban Quản lý dự án số 9 - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, số 48 đường B1 Khu đô thị mới Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Thông tin chi tiết liên hệ:

Vui lòng liên hệ: Ban Quản lý dự án số 9 - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị để được cung cấp và giải đáp thông tin.

Địa chỉ: Số 48 đường B1 Khu đô thị mới Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0967.094.266 (Bà Nguyễn Thị Thu Mai).