THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM

V/v: CUNG CẤP DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng công ty HUD) là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là: Đầu tư phát triển các khu đô thị mới và nhà ở, kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng làm việc...

Hiện nay, Tổng công ty HUD đang triển khai kinh doanh 139 căn Nhà ở thấp tầng xây thô hoàn thiện mặt ngoài gắn với quyền sử dụng đất ở đã có hạ tầng tại các lô đất có ký hiệu NV-01, NV-02, NV-03, NV-04, BT-01, BT-02, BT-03, BT-04, BT-05, BT*-01, BT*-02 thuộc dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Tổng công ty HUD trân trọng thông báo tới các đơn vị có chức năng trong lĩnh vực dịch vụ về môi giới bất động sản đáp ứng các yêu cầu về năng lực chuyên môn, tư cách hợp lệ, kinh nghiệm dưới đây nếu quan tâm mời liên hệ và gửi hồ sơ về Tổng công ty HUD để Tổng công ty nghiên cứu lựa chọn đơn vị cung cấp phù hợp, cụ thể:

1- Về tư cách hợp lệ của Đơn vị cung cấp dịch vụ:

Đơn vị cung cấp có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có đăng ký kinh doanh và được cấp phép đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh môi giới bất động sản theo Luật kinh doanh Bất động sản và các quy định hiện hành.

- Hạch toán tài chính độc lập; Có Báo cáo kết quả kinh doanh trong 02 (hai) năm (từ năm 2020 đến nay).

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc Quy chế xét chọn Đơn vị cung cấp để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

- Không đang trong thời gian bị cấm tham gia các hoạt động môi giới bất động sản theo quy định pháp luật.

- Không nằm trong danh sách những doanh nghiệp bị phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực môi giới bất động sản.

- Các trường hợp cấm tham gia khác.

2- Về kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm chung: Số năm hoạt động (căn cứ vào Giấy ĐKKD hoặc Quyết định thành lập của Cơ quan có thẩm quyền): tối thiểu 05 năm.

- Kinh nghiệm trong các gói cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản: có hợp đồng cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản là nhà ở hình thành trong tương lai gắn với quyền sử dụng đất đã thực hiện từ năm 2018 đến

- Có kế hoạch kinh doanh chi tiết.

3- Về năng lực chuyên môn:

- Có tối thiểu 03 nhân viên môi giới có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản còn hiệu lực được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của luật kinh doanh Bất động sản và các quy định hiện hành.

4- Các hồ sơ, tài liệu cung cấp cho Tổng công ty HUD là tài liệu chính và/hoặc bản sao có chứng thực.

5- Thời hạn tiếp nhận:

Kể từ ngày đăng Thông báo này trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty HUD (www.hud.com.vn) đến trước 09 giờ 00 phút ngày 19/5/2023.

6- Địa điểm tiếp nhận: Phòng Kinh doanh - Ban Quản lý dự án số 12, Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, Quốc lộ 23B, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

7- Các thông tin chi tiết về dự án:

Vui lòng liên hệ Ban Quản lý dự án số 12 - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị để được cung cấp và giải đáp thông tin.

Địa chỉ: Phòng Kinh doanh - Ban Quản lý dự án số 12, Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, Quốc lộ 23B, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 036.4171918 (Ms. Mỹ).