THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ BÁN CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUD KIÊN GIANG

DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ SỞ HỮU

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

2. Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang.

 • Địa chỉ: Số 501 đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
 • Website: www.hudkiengiang.vn  
 • Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Xây dựng nhà các loại; kinh doanh bất động sản.
 • Vốn điều lệ: 355.000.000.000 đồng.
 • Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

3. Giá khởi điểm đấu giá một cổ phần: 34.000 đồng/cổ phần.

4. Giá khởi điểm lô cổ phần: 1.184.733.400.000 đồng/lô.

5. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 34.845.100 cổ phần.

6. Số lượng cổ phần người nước ngoài được phép mua:18.105.000 cổ phần.

7. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký thẩm định năng lực nhà đầu tư:

 • Thời gian: từ 8h00 ngày 23/11/2020 đến 17h00  ngày 04/12/2020.
 • Địa điểm: Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, tầng 30, Trụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, số 37 Lê Văn Lương, phương Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

8. Thời gian, địa điểm đăng ký và nhận tiền đặt cọc:

  • Thời gian: từ 8h00 ngày 10/12/2020 đến 17h00 ngày 16/12/2020.
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

9. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

 • Thời gian: chậm nhất 14 giờ 45 phút ngày 21/12/2020.
 • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

10. Thời gian và địa điểm đấu giá:

 • Thời gian: 15h00 ngày 21/12/2020.
 • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/12/2020 đến ngày 28/12/2020.

12. Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 22/12/2020 đến ngày 24/12/2020.

Thông tin liên hệ:

         - Ông: Bùi Văn Thành.           - Số Điện thoại: 0916.340.340

- Ông: Đỗ Thanh Trà              -Số Điện thoại: 0192.265.862

 

DOWNLOAD FILE

Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các công ty con của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUD KIÊN GIANG

 

 


Bảng file đính kèm