THÔNG BÁO

Về việc tổ chức kinh doanh 202 căn nhà ở thấp tầng hình thành trong tương lai thuộc Dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị làm chủ đầu tư

Kính gửi: Quý Khách hàng

Ngày 14/5/2022, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng công ty HUD) đã có Thông báo về việc mở bán 202 căn nhà ở thấp tầng hình thành trong tương lai tại Dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, Hà Nội tại trang Website: https://hud.com.vn/ để cho tất cả các khách hàng quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu và đăng ký tham gia trả giá (có kèm theo hồ sơ pháp lý và hồ sơ mời tham gia trả giá đính kèm thông báo).

Đến nay, Tổng công ty đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia của khách hàng và đã đủ điều kiện để tổ chức buổi trả giá cạnh tranh quyền mua 202 căn nhà ở thấp tầng hình thành trong tương lai tại Dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, Hà Nội:

- Thời gian: Vào hồi 08h00’ ngày 02/6/2022 (Thứ 5).

- Địa điểm: Phòng Millennium - Tầng 2, Khách sạn Grand Plaza Hà Nội, 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Tổng công ty HUD thông báo đến Quý Khách hàng tham gia buổi trả giá: Để đảm bảo buổi trả giá được công khai, minh bạch, Tổng công ty HUD có ghi lại hình ảnh, âm thanh của buổi trả giá.

Tổng công ty HUD cam kết, đảm bảo bảo mật thông tin của khách hàng và không sử dụng hình ảnh của khách hàng (nếu có) vào mục đích thương mại, hoặc chia sẻ thông tin cho Bên thứ ba, trừ khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Trân trọng!