THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH  

Về việc Bãi bỏ khoản 4.6, Điều 4 Quy chế trả giá cạnh tranh quyền mua 314 căn Nhà ở thấp tầng xây thô hoàn thiện mặt ngoài hình thành trong tương lai gắn liền với quyền sử dụng đất ở đã có hạ tầng tại các lô đất có ký hiệu NV-02, NV-03, NV-04, BT-01, BT-02, BT-03, BT-05 thuộc dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Quý Khách hàng

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng tham gia trả giá cạnh tranh, ngày 19/7/2022, Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt có Thông báo điều chỉnh số 582/2022/TB-ĐGLV về việc: Bãi bỏ quy định tại khoản 4.6, Điều 4 Quy chế trả giá cạnh tranh quyền mua 314 căn Nhà ở thấp tầng xây thô hoàn thiện mặt ngoài hình thành trong tương lai gắn liền với quyền sử dụng đất ở đã có hạ tầng tại các lô đất có ký hiệu NV-02, NV-03, NV-04, BT-01, BT-02, BT-03, BT-05 thuộc dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Chi tiết xem Thông báo đính kèm (Tải xuống).

Trân trọng!