THÔNG BÁO


Tổng công ty mời chào giá thông thường gói thầu An ninh tòa nhà năm 2024 tại Tòa nhà Văn phòng HUDTOWER, số 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị làm chủ đầu tư với các nội dung như sau:

* Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
* Bên mời thầu: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
* Tên gói thầu: An ninh Toà nhà năm 2024
* Lĩnh vực: dịch vụ phi tư vấn
* Loại Hợp đồng: Đơn giá cố định
* Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá thông thưòưg
* Phương thức lựa chọn: Một giai đoạn một túi hồ sơ
* Nội dung Hồ sơ yêu cầu chào giá thông thường: Chi tiết kèm file đính kèm
* Thời gian thực hiện Họp đồng: 12 tháng
* Địa điểm phát hành: Trên Website Hud.com.vn
* Địa điểm nhận Hồ sơ dự thầu: Ban QLTN - Tầng 24 - Toà nhà Văn phòng HUDTOWER, Số 37 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
* Địa điểm thực hiện gói thầu: Toà nhà Văn phòng HƯDTOWER, số 37 đuừng Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
* Thời điểm đóng thầu: 10h00 ngày 26/3/2024
* Thời điểm mở thầu: 10h30 ngày 26/3/2024
* Tiền bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng


Bảng file đính kèm