Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) triển khai công tác kinh doanh dự án Tổ hợp Chung cư Văn phòng HUD Building Nha Trang . Cụ thể như sau:

1. Sản phẩm kinh doanh: Bất động sản hình thành trong tương lai (Căn hộ, Thương mại, Văn phòng…) dự án Tổ hợp Chung cư Văn phòng HUD Building Nha Trang.

2. Pháp lý sản phẩm: Văn bản số 2932/SXD-QLN ngày 27/07/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc bán bất động sản hình thành trong tương lai, Văn bản số 930/BIDV.HN.KHDN1của Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Nội về việc kinh doanh dự án Tổ hợp Chung cư Văn phòng HUD Building Nha Trang, Giấy phép xây dựng số 107/GPXD-SXD ngày 03/08/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa…(Văn bản pháp lý kèm theo).

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

Đơn vị quản lý dự án: Ban Quản lý dự án số 5 – HUD, Số 33 Vân Đồn, Phường

Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 025 838 77945.

Đơn vị độc quyền phân phối sản phẩm: Sàn giao dịch Bất động sản HUD Nha

Trang – Công ty - Công ty cổ phần phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang

Địa chỉ: Đường số 4, Khu A – KĐTM Phước Long, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại: 058 388 6068

Văn bản pháp lý: