THÔNG BÁO

V/v: Chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Thông báo đơn phương chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương kể từ ngày 31/10/2019 với các khách hàng theo danh sách như sau:

 

Khách hàng

Ô đất

Số Hợp đồng

Ngày ký hợp đồng

Ghi chú

1

Lưu Thị Thanh Mẫu

BT-A34-11

04/HUD-BTCM

25/02/2010

 

2

Lưu Thị Thanh Mai

BT-A34-34

02/HUD-BTCM

25/02/2010

 

3

Nguyễn Ngọc Anh

BT-A32-02

52/HUD-BTCM

16/03/2010

 

4

Bùi Thị Liên

BT-A29-12

54/HUD-BTCM

29/03/2010

 

5

Bùi Thị Liên

BT-A30-04

55/HUD-BTCM

30/03/2010

 

6

Đỗ Đức Bình

BT-A34-03

68A/HUD-BTCM

14/04/2010

 

7

Phùng Quốc Ân

BT-A27-09

124/HUD-BTCM

14/09/2010

 

8

Nguyễn Thị Tuyết Lê

BT-A17-08

155/HUD-BTCM

27/01/2011

 

9

Phạm Công Sự

BT-A17-09

160/HUD-BTCM

30/06/2011

 

Lý do: Các khách hàng trên không thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng đã ký kết; không đến làm việc, xử lý theo Thư mời; không liên lạc điện thoại, gửi Thư mời được do không còn sử dụng số điện thoại, địa chỉ đã cung cấp trên Hợp đồng.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng và không chịu trách nhiệm về bất kỳ phát sinh nào liên quan đến các Hợp đồng ký với các khách hàng nêu trên kể từ ngày 31/10/2019.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trân trọng thông báo./.