Thông báo

Tổng công ty HUD công bố thông tin về bất động sản chuyển nhượng một phần dự án 05 Lô đất nhà ở thấp tầng liền kế vườn thuộc Khu vực 1 - Dự án Khu đô thị HUD - Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, Tp. Hà Nội

1. Thông tin chung về bất động sản.
2. Hình thức kinh doanh
3. Giá chuyển nhượng trinh bình của 05 lô đất
4. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký nhận chuyển nhượng dự án.
5. Hồ sơ đăng ký chuyển nhượng dự án
6. Thông tin liên hệ.
7. Các thông tin khác về dự án.


Bảng file đính kèm