THÔNG BÁO

Chuyển nhượng một phần dự án tại Khu đô thị mới Đông Tăng Long

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị công bố thông tin về chuyển nhượng một phần dự tại Khu đô thị mới Đông tăng Long, Phường Trường Thạnh, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh cho Công ty Cổ phần phát triển đô thị Ba Son (một phần dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở): Lô đất: I.16, II.20, II.21, II.22 và một phần các Lô I.14, IV.25, IV.27, với tổng diện tích là : 55.213,3 m2, theo giấy chứng nhận quyền sư dụng đất - quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM cấp. Cụ thể:

- Lô I.16, II.20, II.21, II.22 (CT17139, CT17133, CT17152 cấp ngày 28/11/20120).

- Lô I.14 (CT52258 đến CT52277, CT52497, CT52602, CT52038);

- Lô IV.25 (CT52005 đến CT52017, CT52022 đến CT52034);

- Lô IV.27 (CT52238 đến CT52240, CT52303, CT52305 đến CT52327) cấp ngày 14/12/2015.