THÔNG BÁO

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị công bố thông tin về bất động sản các lô đất công cộng thuộc Khu vực 3-1 tại Khu đô thị mới Đông Tăng Long, Phường Trường Thạnh, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh như sau:

 I. Thông tin chung về bất động sản:

 1. Loại bất động sản: Đất công cộng (Trường mầm non, Trường tiểu học, Công trình Hành chính - Văn hóa - Y tế - Bưu điện).
 2. Địa điểm: Khu đô thị mới Đông Tăng Long, Phường Trường Thạnh, Quận 9, Tp.HCM.
 3. Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị.
 4. Quy mô của bất động sản: 07 ô đất công cộng.
  • Trường mầm non 1  :   5.087,8 m2
  • Trường mầm non 2  :   2.468,1 m2
  • Trường mầm non 3  :   4.204,8 m2
  • Trường mầm non 4  :   4.733,8 m2
  • Trường tiểu học 1    : 19.184,5 m2.
  • Trường tiểu học 2    :   9.266,0 m2.
  • Công trình Hành chính -Văn hóa - Y tế - Bưu điện : 19.478,8 m2.

Tổng diện tích       : 64.423,8 m2.

 1. Chỉ tiêu quy hoạch:
  • Trường mầm non : Mật độ xây dựng 30%, tầng cao: 2 tầng.
  • Trường tiểu học : Mật độ xây dựng 30%, tầng cao: 4 tầng.
  • Công trình Hành chính -Văn hóa - Y tế - Bưu điện: Mật độ xây dựng 35%, tầng cao: 4 tầng.
 1. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày 10/5/2006.
 2. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đất đã nộp tiền sử dụng đất (tiền thuê đất) đến hết thời hạn sử dụng đất.

II. Về pháp lý dự án:

 • Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Đông Tăng Long, diện tích 159,36208 ha tại phường Trường thạnh, Quận 9.
 • Quyết định số 2530/QĐ-SQHKT ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về Ban hành quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, quận 9 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
 • Các lô đất nêu trên đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Khu vực kinh doanh đã được đầu tư về hạ tầng giao thông, cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước theo quy hoạch.

III. Hình thức nhận chuyển nhượng: Chuyển nhượng một phần dự án.

IV. Giá bán, chuyển nhượng: Thương thảo theo giá thị trường.

V. Thông tin liên hệ: Ban quản lý dự án số 9 (Địa chỉ: 159 Điện Biên Phủ, phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh; ĐT: 0283-5144996).