THÔNG BÁO


Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị mở bán 02 căn Nhà ờ thấp tầng xây thô hoàn thiện mặt ngoài gắn với quyền sử dụng đất ở đã có hạ tầng tại ô đất số 03 lô LKV-02A và ô đất số 07 lô LKV-03A dự án Khu đô thị HUD - Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

I. Thông tin về doanh nghiệp:

 1. Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Công ty TNHH.
 2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 28, 29, 30, 31, 32 tòa nhà văn phòng thương mại HUDTOWER số 37 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 3. Số điện thoại liên lạc: 0383356725.
 4. Người đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Hoài Đông - Chức vụ: Tống Giám đốc

II. Thông tin về bất động sản:

 1. Loại bất động sản: Sản phẩm là 02 căn Nhà ở thấp tầng xây thô hoàn thiện mặt ngoài gắn với quyền sử dụng đất ở đã có hạ tầng tại ô đất số 03 lô LKV-02A và ô đất số 07 lô LKV-03A dự án Khu đô thị HUD - Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
 2. Vị trí, quy mô, đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản:
  - 02 căn Nhà ở thấp tầng xây thô hoàn thiện mặt ngoài gắn với quyền sử dụng đất ở đã có hạ tầng tại ô đất số 03 lô LKV-02A và ô đất số 07 lô LKV-03A dự án Khu đô thị HUD - Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội có tổng diện tích đất khoảng 232,9 m2; tổng diện tích sàn khoảng 421,1 m2.
  - Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị.
 3. Số lượng sản phấm được kinh doanh: Số lượng sản phẩm triển khai kinh doanh: 02 căn nhà (chi tiết về sản phẩm nêu tại mục 5 “Thông tin về quy hoạch, Hồ sơ pháp lý, giá bán bất động sản”).
 4. Thực trạng về các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến bất động sản:
  Dự án đã được đầu tư xây dựng cơ bản các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo quy định.
 5. Thông tin về quy hoạch, Hồ sơ pháp lý, giá bán bất động sản, mặt bằng vị trí, bản vẽ kiến trúc:
  - Thông tin về quy hoạch, hồ sơ pháp lý bất động sản: Xem tại Phụ lục 01 đính kèm.
  - Bảng giá sản phẩm: Xem tại Phụ lục 02 đính kèm.
  - Mặt bằng vị trí sản phẩm: Xem tại Phụ lục 03 đính kèm.
 6. Thời gian tố chức mở bán: Dự kiến tháng 3/2024.
 7. Thông tin liên hệ:
  - Phòng Kinh doanh - Ban QLDA số 1 - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.
  - Địa chỉ: Tầng 1 nhà CT3 khu đô thị mới Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
  - Điện thoại: 02437850028/    Di động: 0383356725.

Trân trọng!

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

 

PHỤ LỤC 01

PHỤ LỤC 02

PHỤ LỤC 03