THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty Luật/ Văn phòng Luật sư

Để thực hiện các thủ tục nhằm giải quyết khoản nợ và các vấn đề phát sinh liên quan đến Công ty cổ phần thép Sông Hồng (sau đây gọi tắt là “SHS”) và tình hình thực hiện công tác lựa chọn luật sư/đơn vị tư vấn luật cung cấp dịch vụ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích cho Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (sau đây gọi tắt là “HUD”). Chúng tôi dự kiến thực hiện gói mua sắm “cung cấp dịch vụ đại diện theo uỷ quyền” trong thời gian sớm nhất để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của HUD.

HUD trân trọng mời đơn vị cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm  tham gia nộp Báo giá trọn gói đối với gói mua sắm “cung cấp dịch vụ pháp lý” gồm các nội dung chính như sau:

  1. Bối cảnh:

- Về khoản nợ: SHS đã liên tục có các biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ ngày 07/3/2008; 30/6/2008; 31/01/2009; 05/01/2010; 01/7/2010; 08/01/2011; 31/12/2011; 02/01/2013; 02/01/2014; 04/01/2016; 05/01/2017; 01/01/2018; 02/01/2019; 02/01/2020;

- HUD đã nộp Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần thép Sông Hồng ngày 05/01/2021 gửi đến Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ nhằm thu hồi khoản nợ;

- Ngày 18 tháng 11 năm 2021, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định mở thủ tục phá sản số 764/2021/QĐ-MTTPS đối với SHS;

- Ngày 08/4/2022, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội ban hành Quyết định số 19/2022/QĐXXLQĐMTTPS về việc hủy Quyết định mở thủ tục phá sản số 764/2021/QĐ-MTTPS của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ;

- Ngày 08/7/2022, Tổng công ty đã có Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Quyết định số 19/QĐXXLQĐMTTPS ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội gửi đến Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

  1. Loại hợp đồng:

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng hoặc đến khi kết thúc toàn bộ công việc tuỳ vào điều kiện nào đến trước.

  1. Phạm vi công việc:

Phạm vi công việc Công ty Luật/Văn phòng luật sư sẽ thực hiện trong quá trình giải quyết vụ việc bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

           - Đại diện cho HUD trong quá trình đàm phán nhằm giải quyết vụ việc (nếu có);

         - Đại diện cho HUD để đưa ra yêu cầu, thu thập, ký, gửi, nộp, nhận các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình làm việc với các cơ quan có thẩm quyền, Tòa án, Cơ quan thi hành án, các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để giải quyết vụ việc;

            - Đại diện theo ủy quyền cho HUD tại Tòa án, các cơ quan có thẩm quyền, các cá nhân, tổ chức có liên quan và tại Cơ quan thi hành án trong quá trình giải quyết vụ việc;

            - Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác nhằm đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho HUD (sau khi đã thống nhất với HUD).

Lưu ý: Các nội dung tư vấn nhằm mục đích:

- Không được phát sinh tăng trách nhiệm của HUD;

- Các hành động pháp lý trong phạm vi đại diện nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và của HUD.

(Phụ lục I - Bảng phạm vi công việc đính kèm Thư mời báo giá.)

  1. Yêu cầu đối với Báo giá:

Báo giá do Đơn vị cung cấp chuẩn bị phải bao gồm các nội dung sau:

- Thư báo giá (theo Mẫu số 01 đính kèm);

- Giá báo giá chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT).

- Các nội dung cần thiết khác: Các đơn vị báo giá gửi kèm Hồ sơ năng lực của đơn vị trong đó phải thể hiện được kinh nghiệm của đơn vị cung cấp đã thực hiện các công việc tương tự và các tài liệu chứng minh (Bản sao Giấy ĐKKD hoặc Quyết định thành lập do Cơ quan có thẩm quyền cấp; Bản sao các chứng chỉ chuyên môn của cán bộ tham gia) và được cho vào 01 túi hồ sơ dán kín.

  1. Thời hạn hiệu lực của báo giá

Thời gian có hiệu lực của báo giá là 60 ngày, kể từ ngày 26/4/2023.

  1. Nộp, tiếp nhận, đánh giá báo giá

Đơn vị cung cấp nộp báo giá về địa chỉ:

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

- Bộ phận/phòng/ban: Ban Pháp chế

- Người nhận: Nguyễn Huy Cương

- Địa chỉ: Số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 0243.773 8629

- Email: phapche@hud.com.vn

Thời hạn nộp: Không muộn hơn 17h, ngày  28/4/2023. Các báo giá được gửi đến sau thời điểm hết hạn nộp báo giá sẽ không được xem xét.

Báo giá phải được ký bởi người có thẩm quyền của Đơn vị cung cấp và đóng dấu của Đơn vị cung cấp.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty!

Trân trọng.


Bảng file đính kèm