THƯ MỜI BÁO GIÁ

Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá trị 09 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng tại  09 lô đất có ký hiệu NV-05, NV-06, BT-06, BT-07, BT*-03 đến BT*-07 với tổng diện tích đất khoảng 78.792 m2 thuộc dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trân trọng mời các đơn vị thẩm định giá có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia Báo giá cạnh tranh gói cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá trị 09 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng tại 09 lô đất có ký hiệu NV-05, NV-06, BT-06, BT-07, BT*-03 đến BT*-07 với tổng diện tích đất khoảng 78.792 m2 thuộc dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội với các nội dung chính như sau:

 1. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
 2. Sản phẩm thẩm định: 09 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng tại 09 lô đất có ký hiệu NV-05, NV-06, BT-06, BT-07, BT*-03 đến BT*-07 thuộc dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
 3. Mục đích thẩm định: Làm cơ sở để Tổng công ty HUD quyết định giá trị chuyển nhượng dự án.
 4. Thời điểm thẩm định: Dự kiến tháng 12/2021.
 5. Thời gian thẩm định: Tối đa 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
 6. Yêu cầu về đối với Đơn vị thẩm định giá:

6.1. Kinh nghiệm:

  • Kinh nghiệm chung: Số năm hoạt động (căn cứ vào Giấy ĐKKD hoặc Quyết định thành lập của Cơ quan có thẩm quyền): tối thiểu 03 năm.
  • Kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá bất động sản: Các hợp đồng Cung cấp dịch vụ thẩm định giá bất động sản đã thực hiện từ năm 2018 đến nay: tối thiểu 03 hợp đồng (ghi năm và số hợp đồng yêu cầu tương ứng).

6.2. Năng lực chuyên môn/kỹ thuật: (chứng chỉ chuyên môn của cán bộ về hoạt động thẩm định giá bất động sản): có ít nhất 03 định giá viên có đủ điều kiện hành nghề.

6.3. Báo giá do Đơn vị thẩm định giá chuẩn bị phải bao gồm các nội dung sau:

- Cung cấp 01 bộ Hồ sơ năng lực của đơn vị đảm bảo đủ năng lực thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính (bao gồm nhưng không giới hạn Giấy ĐKKD hoặc Quyết định thành lập do Cơ quan có thẩm quyền cấp; Các giấy phép/chứng chỉ hành nghề.....)

- Thư Báo giá theo Mẫu số 01.

- Biểu giá theo Mẫu số 02b.

 1. Thời hạn hiệu lực của báo giá:

Tối đa 20 ngày tính từ ngày cung cấp báo giá.

 1. Nộp, tiếp nhận báo giá:

Ban quản lý dự án số 12-Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Địa chỉ: Trụ sở Ban QLDA số 12, Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, Quốc lộ 23B, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Người tiếp nhận: BàTrương Thị Mỹ.

Điện thoại: 02432052689 /Di động: 0969244782

Thời hạn nộp báo giá trong giờ hành chính và không muộn hơn 10h ngày 30/11/2021.

Báo giá phải được ký và đóng dấu bởi người có thẩm quyền của Đơn vị thẩm định giá. Hồ sơ báo giá gửi về Tổng công ty HUD của Đơn vị thẩm định giá phải được niêm phong theo đúng quy định.

 


Bảng file đính kèm