1. Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: Công ty cổ phần Phát triển nhà và đô thị Phú Quốc

-   Địa chỉ: Lầu 7, Số 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

-   Điện thoại: 08. 35144781            

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý khu đô thị, khu dân cư, khu du lịch, kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình thủy điện…

3. Vốn điều lệ đăng ký: 200.000.000.000 đồng                  Vốn điều lệ thực góp: 66.576.181.600 đồng

4. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do Công ty Chứng khoán Nông nghiệp ban hành.
5. Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn và bán đấu giá: Công ty chứng khoán Nông nghiệp. Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
6. Cổ phần bán đấu giá

-    Loại cổ phần

: Phổ thông, tự do CN

-       Giá khởi điểm

: 10.800 đồng/cổ phần

-    Mệnh giá: : 10.000 đồng/cổ phần -       Số lượng mua tối thiểu : 100 cổ phần
-    Số lượng cổ phần bán đấu giá : 1.770.000 cổ phần -       Số lượng mua tối đa : 1.770.000 cổ phần

7.  Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h30 ngày 09/12/2015 đến 15h30 ngày 29/12/2015
8.  Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Từ 08h30 ngày 09/12/2015 đến trước 10h30 ngày 06/01/2016
9.  Thời gian tổ chức đấu giá: 15h30 ngày 06/01/2016 tại Công ty chứng khoán Nông nghiệp
10. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h30 ngày 07/01/2016 đến 15h30 ngày 15/01/2016
11. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ 8h30 ngày 07/01/2016 đến 15h30 ngày 15/01/2016

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá trên website: news.hud.vnwww.agriseco.com.vn và tại địa điểm Tổ chức bán đấu giá).

 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NÔNG NGHIỆP

      Tài liệu đính kèm xin xem tại đây: