THÔNG BÁO

Kinh doanh Dự án Khu đô thị mới Đông Tăng Long

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị công bố thông tin về bất động sản khu vực 3-1 tại dự án Khu đô thị mới Đông tăng Long, Phường Trường Thạnh, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh như sau:

I. Loại bất động sản:

I.1 Đất ở thấp tầng:

- Đất vườn liền kề  : Lô I.14, I.16, IV.25, IV.27

- Đất biệt thự       : Lô II.20, II.21, II.22

I.2. Đất ở cao tầng : Lô I.D, II.D, II.E.

I.3. Đất công cộng: Trường mầm non, Trường tiểu học, Công trình HC-VH-YT- BĐ.

II. Vị trí bất động sản: Khu đô thị mới Đông Tăng Long, Phường Trường Thạnh, Quận 9, Tp.HCM

III. Thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản:

           - Ngày 07 tháng 05 năm 2007, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 2042/QĐ-UBND về  duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Đông Tăng Long, diện tích 159,36208 ha tại phường Trường thạnh, Quận 9.

            - Ngày 01 tháng 08 năm 2014, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có Quyết định số 2530/QĐ-SQHKT về Ban hành quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, quận 9 đã được UBND thành phố phê duyệt tại QĐ số 2042/QĐ-UBND thành phố ngày 07 tháng 05 năm 2007.

IV. Quy mô của bất động sản:

- 109 ô đất vườn liền kề: Lô I.14, I.16, IV.25, IV.27, diện tích là 18.715,3 m2.

- 58 ô đất biệt thự: Lô II.20, II.21, II.22, diện tích là 36.498,0 m2.

- 03 ô đất cao tầng: Lô I.D, II.D, II.E, diện tích là 30.817,78 m2.

- 07 ô đất công cộng: Trường mầm non, Trường tiểu học, Công trình HC-VH-YT- BĐ, diện tích là 64.423,88 m2.

Tổng diện tích: 150.454,96 m2.

V. Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến bất động sản:

Khu vực kinh doanh đã được đầu tư hoàn chỉnh về hạ tầng giao thông, cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước theo quy hoạch.

VI. Hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất:

Các lô đất nêu trên đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

VII. Hình thức nhận chuyển nhượng: Chuyển nhượng một phần dự án.

VIII. Giá bán, chuyển nhượng: Thương thảo theo giá thị trường.