THÔNG BÁO

Hồ sơ mời thầu gói thầu Bảo vệ toà nhà năm 2023 tại toà nhà Văn phòng HUDTOWER

Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Bên mời thầu: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Tên gói thầu: Bảo vệ toà nhà năm 2023 (đính kèm)

Nguồn vốn: Nguồn thu từ phí dịch vụ quản lý vận hành của Tòa nhà và bổ sung từ chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty (nếu cần).

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Loại Hợp đồng: Đơn giá cố định

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Phương thức lựa chọn: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện Hợp đồng: 12 tháng

Địa điểm phát hành: Trên Website https://hud.com.vn

Địa điểm nhận Hồ sơ dự thầu: Ban QLTN – Tầng 24 - Toà nhà Văn phòng HUDTOWER, Số 37 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Toà nhà Văn phòng HUDTOWER, Số 37 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thời điểm đóng thầu: 10h00 ngày 25/3/2023

Thời điểm mở thầu: 10h30 ngày 25/3/2023

Tiền bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng

Địa điểm mở thầu: Ban QLTN – Tầng 24 - Toà nhà Văn phòng HUDTOWER,

Thông tin liên hệ:

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

 


Bảng file đính kèm