1. Tổ chức có cổ phần được bán: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ QUỐC
  • Địa chỉ: 143 Nguyễn Trung Trực, Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang.
  • Điện thoại: 077 399 3939  Fax: 077 399 3940
  • Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn lập dự án đầu tư, quy hoạch, thiết kế công trình; Thi công san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình nhà ở dân dụng, công nghiệp, giao thông;
  • Vốn điều lệ: 500.000.000.000 (năm trăm tỷ đồng).
  • Vốn thực góp: 21.040.000.000 (Hai mươi mốt tỷ, bốn mươi triệu đồng)
 1. Điều kiện tham dự đấu giá:

Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá bán cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Quốc do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị sở hữu.

 1. Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán ACB
 2. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá (không phân biệt nhà đầu tư trong nước và ngoài nước):
  • Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
  • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 280.000 cổ phần (tương đương 13,31% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành)
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Số lượng cổ phần mua tối thiểu : 100 cổ phần
  • Giá khởi điểm : 14.300 đồng/cổ phần
  • Số lượng mua tối đa: 280.000 cổ phần
 1. Nhận đăng ký tham dự đấu giá:
  • Địa điểm: tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế;
  • Thời gian: từ ngày 10/04/2020 đến 16h00 ngày 22/04/2020.
 1. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu tham dự đấu giá:Tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế; Chậm nhất 15h00 ngày 28/04/2020.
 2. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
  • Thời gian : 9h00 ngày 04/05/2020.
  • Địa điểm : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Số 16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Thời gian thanh toán mua cổ phần tại các đại lý đấu giá: từ ngày 05/05/2020 đến ngày 11/05/2020.

Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 05/05/2020 đến ngày 11/05/2020.

 

Thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tại Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc được đăng tin công khai trên 03 số báo liên tiếp: Báo Nông nghiệp Việt Nam, báo Hà Nội mới, báo Kiên Giang từ ngày 09/04/2020 đến ngày 13/04/2020 và đăng trên website của Tổng công ty HUD:  www.hud.com.vn;  Công ty TNHH Chứng khoán ACB: www.acbs.com.vn; Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:  www. hsx.vn

Nội dung hồ sơ công bố thông tin đấu giá chuyển nhượng vốn bao gồm:

 • Công văn số 908/BXD-QLDN ngày 04/03/2020 của Bộ Xây dựng về việc thoái vốn của Tổng công ty HUD tại Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc;
 • Nghị quyết 171/NQ-HĐTV ngày 12/03/2020 của HĐTV Tổng công ty HUD phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn;
 • Bản công bố thông tin;
 • Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán T.P Hồ Chí Minh ban hành;
 • Báo cáo tài chính năm 2017, 2018, 2019 của Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc;
 • Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc;
 • Văn bản xác nhận Tổng công ty HUD sở hữu cổ phần tại Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc.

 


Bảng file đính kèm