Bản công bố thông tin Bổ sung

Về việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang


Bảng file đính kèm