Tin Tổng công ty - 09/01/2020

HUD tổ chức Hội nghị phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng

Ngày 09/01/2020, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng.

Xem thêm