- 26/02/2020

Công ty HUD Land đầu tư dự án Khu dân cư mới tại Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Ngày 20/02/2020, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản HUDLAND đã tổ chức lễ công bố Hợp đồng Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại thôn Phủ, xã Thái Học và th...

Xem thêm