Tin Ngành - 21/11/2013

Duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ (2011 - 2015) huyện...

Xem thêm
Tin Ngành - 16/11/2013

Công bố quy hoạch quận Thanh Xuân, Hà Nội đến năm 2020

Theo quy hoạch dụng đất đến năm 2020 của quận Thanh Xuân được Thành phố xét duyệt, tổng diện tích đất tự nhiên là 908,32ha được ph&acir...

Xem thêm
Tin Ngành - 04/10/2013

TP.HCM: Thị trường căn hộ có dấu hiệu phục hồi trong quý III

Sau một thời gian dài trầm lắng, thị trường căn hộ trên địa bàn TP.HCM đã có những chuyển biến tích cực trong quý III/2013.

Xem thêm
Tin Ngành - 04/10/2013

Tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Ngày 03/10, trong ngày làm việc thứ 4, Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành thảo luận Đề á...

Xem thêm
Tin Ngành - 03/10/2013

Hoàn thiện “luật khung” vững cho hoạt động xây dựng

Luật Xây dựng là “luật khung” xuyên suốt của toàn bộ các mặt liên quan đến hoạt động xây dựng và Bộ Xây dự...

Xem thêm