Tên văn bản Nội dung File đính kèm Ngày đăng
CV: 836/HUD-PCTT

V/v: Thực hiện công tác hội thảo tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật

file 18/03/2013
TB: 45/HUD-ĐT

V/v: Lập dự toán dịch vụ đô thị năm 2013

file 08/03/2013
CV: 633/HUD-PCTT

V/v: Thực hiện công tác PCTN trong đơn vị

file 28/02/2013
CV: 541/HUD-PCTT

V/v: Tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

file 22/02/2013