• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính Phủ về phát triển nhà ở theo phương châm “Lấy phát triển để cải tạo, xoá bao cấp về nhà ở, phát triển nhà ở theo dự án đầu tư đồng bộ, theo phương thức kinh doanh theo thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, vào cuối năm 1989 Bộ Xây dựng quyết định thành lập Công ty Phát triển nhà và đô thị (HUD) trên cơ sở chuyển hoá Ban quản lý nhà ở đường 1A để triển khai ngay một số dự án nhà ở tại cửa ngõ phía Nam thành phố Hà Nội.

Các dự án này có quy mô nhỏ và chưa tiêu biểu cho định hướng của Trung ương là phát triển nhà ở theo dự án đầu tư đồng bộ, hiện đại để đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân Thủ đô Hà Nội. Để giải quyết vấn đề nhà ở một cách cơ bản nhất, lãnh đạo Bộ Xây dựng phối hợp với lãnh đạo Thành phố Hà Nội tạo điều kiện ủng hộ đề xuất của Công ty Phát triển nhà và đô thị xúc tiến nghiên cứu và triển khai lập quy hoạch một số khu đô thị mới ở khu vực phía Nam, đó là khu đô thị mới Định Công (35ha), Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm (184ha, trong đó 74 ha là mặt hồ điều hoà).

Ngày 15 tháng 6 năm 1997, sau quá trình chuẩn bị đầu tư, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Xây dựng và Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Công ty Phát triển nhà và đô thị đã chính thức khởi công xây dựng khu đô thị mới Bắc Linh Đàm - giai đoạn đầu của Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm với quy mô 24 ha theo mô hình khu đô thị mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Một năm sau (1998), Công ty tiếp tục khởi công xây dựng nhà chung cư 9 tầng lắp đặt thang máy đầu tiên ở Hà Nội, mở ra một xu hướng mới về mô hình phát triển nhà ở cao tầng có lắp đặt thang máy, có chủ quản lý dịch vụ đồng bộ. Sau quá trình hơn 10 năm xây dựng, khu đô thị mới Linh Đàm đã trở thành khu đô thị mới đồng bộ hiện đại, với chất lượng cuộc sống ngày càng ổn định, đã thu hút hàng vạn gia đình đến định cư. Khu đô thị mới Linh đàm đã được Bộ Xây dựng công nhận là khu đô thị kiểu mẫu, Hội kiến trúc sư Việt Nam bình chọn là công trình kiến trúc tiêu biểu thời kỳ đổi mới và Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định gắn biển “Công trình chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội”. Những sự kiện trên đây đã khẳng định ý nghĩa to lớn sự thành công mang tính đột phá, cũng như khẳng định một mô hình kiểu mẫu về phát triển nhà ở và đô thị ở Việt Nam do HUD khởi xướng và nhân rộng ở các địa phương.

Sau hơn 10 năm hoạt động, đến năm 2000, vốn chủ sở hữu của Công ty Phát triển nhà và đô thị đã tăng hơn 50 lần, đội ngũ cán bộ công nhân viên bắt đầu trưởng thành với khả năng tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm của nhà đầu tư thực thụ. Đó cũng là tiền đề vững chắc để Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 08/2000/QĐ-BXD ngày 02/6/2000 thành lập Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trên cơ sở bộ máy tổ chức của Công ty Phát triển nhà và đô thị và một số doanh nghiệp Nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân các địa phương với chức năng chủ yếu là đầu tư phát triển nhà và đô thị. Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị được thành lập đã khởi đầu mô hình Tổng công ty Nhà nước tham gia đầu tư phát triển nhà ở và khu đô thị theo các chủ trương của Đảng và Nhà nước, các chương trình, quy hoạch phát triển nhà ở của các địa phương.

Ngay sau khi thành lập, với vai trò của một Tổng công ty Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ được giao, Tổng công ty đã khẩn trương tổ chức sản xuất kinh doanh đi đôi với kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ. Kế thừa những thành quả của Công ty Phát triển nhà và đô thị đã đạt được trong thời gian trước đây, Tổng công ty đã nhanh chóng triển khai một loại các dự án khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại và mô hình phát triển nhà ở cao tầng có chủ quản lý và dịch vụ với mức giá bán trung bình tại Thủ đô Hà Nội và nhân rộng mô hình này một số địa phương lân cận như Hà Tây (cũ), Thanh Hoá đồng thời bước đầu triển khai mô hình dự án tại khu vực phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương,...

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng về thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 3 khoá IX, giai đoạn 2000-2005, đồng thời với nhân rộng mô hình khu đô thị mới đồng bộ hiện đại ra cả nước, Tổng công ty đã xây dựng và triển khai và hoàn thành kế hoạch cổ phần hoá các đơn vị thành viên.

Quá trình 05 năm (2000-2005) từ khi thành lập Tổng công ty đến khi hoàn thành công tác sắp xếp, cổ phần hoá các đơn vị trực thuộc, Tổng công ty đã có sự tăng trưởng vững chắc trên mọi lĩnh vực, địa bàn hoạt động được mở rộng, mô hình phát triển khu đô thị mới đồng bộ hiện đại từng bước đã được nhân rộng ra một số địa phương trong cả nước. Cùng với sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Xây dựng, các ban ngành Trung ương, Tổng công ty cũng không ngừng hoàn thiện các quy định, quy chế quản trị doanh nghiệp, kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cũng như mỗi đơn vị thành viên. Đây là cơ sở, là tiền đề quan trọng tạo đầy đủ điều kiện để Tổng công ty tiếp tục triển khai thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 và đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khoá IX, chuyển hoạt động  theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

Ngày 30/3/2006, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký Quyết định số 595/QĐ-BXD chuyển Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, đánh dấu một bước thay đổi về chất trong công tác quản trị doanh nghiệp. Phát huy tính ưu việt của mô hình Công ty mẹ - Công ty con, Tổng công ty đã đẩy mạnh triển khai nhân rộng mô hình khu đô thị mới đồng bộ hiện đại ra các địa phương trong cả nước đồng thời tăng cường năng lực của các công ty con. Đến cuối năm 2009, sau 4 năm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, Tổng công ty đã có bước phát triển đột phá về các lĩnh vực: tích lũy vốn Nhà nước, mở rộng địa bàn phát triển đô thị và nhà ở sang các địa bàn, các vùng Bắc, Trung, Nam tại các đô thị, thành phố và các vùng kinh tế trọng điểm.

Đến cuối năm 2009, qua 20 không ngừng phát triển cũng là hơn 20 năm cũng là quá trình HUD không ngừng hoàn thiện bộ máy quản trị, lực lượng lao động mang tính chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệp tổ chức thực hiện hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản, HUD đã hội tụ được các yêu cầu để Chính phủ lựa chọn làm nòng cốt để thành lập Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam, nhằm tiếp tục nhân rộng hơn nữa mô hình phát triển khu đô thị mới và nhà ở do HUD khởi xướng được thực hiện tại các địa phương, đồng thời góp phần tham gia điều tiết thị trường bất động sản Việt Nam.

Năm 2010 là thời điểm đánh dấu bước phát triển đột phá của HUD, trên một tầm cao mới, một vị thế mới. Ngày 12/01/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 54/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm nòng cốt, cùng với sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tương đồng thuộc Bộ Xây dựng: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (HANCORP), Tổng công ty Thuỷ tinh và gốm xây dựng (VIGLACERA), Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN). Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 55/QĐ-TTg thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị trên cơ sở tổ chức lại bộ máy quản lý, điều hành, tham mưu giúp việc; các ban quản lý, điều hành dự án; các đơn vị phụ thuộc và đơn vị sự nghiệp của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam được hình thành trên cơ sở lựa chọn một đơn vị hội tụ đủ các yêu cầu cần thiết về năng lực tài chính, kinh nghiệm, thương hiệu làm nòng cốt, đồng thời liên kết các pháp nhân doanh nghiệp cùng ngành xây dựng và các thành phần kinh tế khác, gắn bó nhau về công nghệ, thị trường… nhằm khai thác thế mạnh của nhau, phát huy sức mạnh tổng hợp để đủ sức cạnh tranh với các đối tác trong và ngoài nước. Đây là Tập đoàn kinh tế có tổ chức quy mô lớn, đa sở hữu, trong đó Nhà nước giữ vai trò chi phối về vốn, có trình độ công nghệ hiện đại, chuyên môn hóa cao, kinh doanh đa ngành, trong đó đầu tư phát triển nhà ở và khu đô thị mới cùng những lĩnh vực liên quan là ngành kinh doanh mũi nhọn; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh và nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ để đủ sức cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế đạt hiệu quả cao.

Ngày 10/10/2012, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký ban hành Quyết định 896/QĐ-BXD thành lập Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị và các đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trước đây.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị là Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con hình thành trên cơ sở tổ chức lại bộ máy quản lý, điều hành, tham mưu giúp việc; các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Ban quản lý dự án, Ban điều hành dự án và các đơn vị phụ thuộc khác của Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (thành lập theo Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 12/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có tên giao dịch quốc tế là: HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION. Tên viết tắt là: HUD.

Với phương châm phát triển bền vững và “Tiên phong trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở”, cán bộ, công nhân viên lao động Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sẽ phát huy truyền thống vẻ vang và bản lĩnh đơn vị Anh hùng, không ngừng vươn lên những đỉnh cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.