Tổng công ty HUD và Ngân hàng BIDV tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2019-2023