Tổng công ty HUD thăm và làm việc với Tập đoàn CGGC và Công ty sản xuất thang máy Hyundai tại Trung Quốc