• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

29/11/2019

Ngày 28/11/2019, Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị “Hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP tại nơi làm việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp và kỹ năng vận dụng pháp luật lao động, công đoàn vào thực tiễn hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn”.

Dự Hội nghị, Công đoàn Xây dựng Việt Nam có đồng chí Trần Thị Thu Phương - Uỷ viên BCH, Phó ban Chính sách - Pháp Luật, đồng thời là báo cáo viên của Hội nghị. Tổng Công ty có đồng chí Phan Trường Sơn - Uỷ viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng Công ty, đồng chí Đặng Hồng Quang - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, các đồng chí là Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Công đoàn Tổng Công ty, các đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở và Trưởng phòng Tổ chức hành chính các Công ty trực thuộc.

Đồng chí Phan Trường Sơn – UV BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng Công ty phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu với Hội nghị, đồng chí Phan Trường Sơn cho biết, những năm qua, việc triển khai thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở được Đảng ủy Tổng Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả, góp phần tích cực trong việc phát huy quyền dân chủ trực tiếp của cán bộ, nhân viên và người lao động. Tổng Công ty đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở và xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Hàng năm Ban Chỉ đạo đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy của các tổ chức Đảng trực thuộc trong việc triển khai, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tổng Công ty. Để làm tốt hơn nữa việc thực hiện quy chế, đồng chí Phan Trường Sơn đề nghị các đại biểu dự Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng, trong đó nhấn mạnh: Tổ chức công đoàn các đơn vị phải đi đầu trong tuyên truyền vận động và giám sát, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị mình; Nâng cao năng lực của BCH công đoàn cơ sở để có đủ kỹ năng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ. Hàng năm, BCH Công đoàn có kế hoạch kiểm tra, giám sát và báo cáo kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ.

Đồng chí Đặng Hồng Quang – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe và cùng thảo luận với báo cáo viên Trần Thị Thu Phương về các phương thức thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ tại nơi làm việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp theo nội dung nghị định 149/2018/NĐ-CP, đồng thời tập huấn kỹ năng vận dụng pháp luật lao động, công đoàn vào thực tiễn hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn.

Đồng chí Trần Thị Thu Phương – Phó ban Chính sách pháp luật Công đoàn XDVN hướng dẫn các đại biểu triển khai thực hiện quy chế DCCS.