• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Tổng công ty tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật đợt III 2015

Tổng công ty tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật đợt III 2015

23/12/2015

Ngày 18/12/2015, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã phối hợp với Cục Quản lý nhà ở và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Dự Hội nghị, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng): Ông Nguyễn Mạnh Hà – nguyên Cục trưởng; ông Vũ Văn Phấn – Phó cục trưởng; ông Nguyễn Mạnh Khởi – Phó cục trưởng. Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có ông Nguyễn Đức Hùng-Tổng giám đốc.

Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Luật Nhà ở 2014 có nhiều nội dung đổi mới sẽ có tác động lớn trong hoạt động phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản vì vậy việc tổ chức Hội nghị là cần thiết nhằm hướng dẫn phổ biến kiến thức cho các đơn vị trực thuộc Tổng công ty khi tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản.

Trong thời gian 01 ngày các học viên được lãnh đạo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) giới thiệu những điểm mới của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và Luật Nhà ở 2014 dành nhiểu thời gian để cùng các học viên trao đổi về những vấn đề còn vướng mắc khi thi hành luật như: quyền bảo lãnh thể chấp, điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản hình thành trong tương lai

 

Thông qua hội nghị phổ biến, các đại biểu tham dự sẽ hiểu rõ hơn các nội dung mới được quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở để thực hiện tốt hơn việc triển khai xây dựng công trình, kinh doanh bất động sản theo đúng quy định của pháp luật