• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản về công tác Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng tại Khu vực miền Trung và miền Nam

Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản về công tác Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng tại Khu vực miền Trung và miền Nam

31/10/2014

Ngày 28 tháng 10 năm 2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty mở rộng tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tổng công ty về công tác Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng tại thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của các tổ chức cơ sở Đảng: BCH Đảng bộ Khu vực Miền Nam,  Bí thư Chi bộ, Ban Giám đốc Công ty HUD 9, Chi ủy - Ban Giám đốc Ban 5, Chi ủy - Ban Giám đốc Công ty HUD Nha Trang; và một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị trên.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty mở rộng đã triển khai các nội dung:

-         Quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về công tác đại hội các cấp tiến tới đại hội XII của Đảng.

-         Triển khai Kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Tổng công ty về công tác Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

-         Kiểm điểm, đánh giá vai trò của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác SXKD và công tác xây dựng đảng năm 2014, kế hoạch năm 2015 và dự kiến kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020.

 
Đồng chí Nghiêm Văn Bang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty chỉ đạo Hội nghị.
 
Các đồng chí Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty đóng góp ý kiến với các tổ chức cơ sở Đảng.
 
Đồng chí Trần Văn Thành  Bí thư Đảng bộ KVMN thay mặt các tổ chức cơ sở Đảng
tiếp thu ý kiến chỉ đạo và các ý kiến đóng góp của Đảng uỷ Tổng công ty.
 
Các tổ chức cơ sở Đảng tham gia Hội Nghị