• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Lãnh đạo Tổng công ty HUD làm việc với Ban QLDA số 5 về kết quả SXKD

Lãnh đạo Tổng công ty HUD làm việc với Ban QLDA số 5 về kết quả SXKD

25/09/2018

Ngày 25/9/2018, tại trụ sở Tổng công ty HUD, ông Lê Quang Hiệp - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã chủ trì buổi làm việc với Ban QLDA 5 về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2018, kế hoạch quý IV năm 2018 với sự tham gia của các Ban: Đầu tư, Kế hoạch - Tổng hợp, Kinh doanh, Tài chính kế toán.

Theo báo cáo của Ban QLDA số 5, 9 tháng đầu năm 2018, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Ban QLDA số 5 đã nỗ lực thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng công ty trong việc tập trung nguồn lực, đẩy nhanh và hoàn tất các hồ sơ, thủ tục pháp lý, triển khai đầu tư bảo đảm tiến độ phục vụ công tác kinh doanh, thu hồi vốn hiệu quả nhất, tạo đà để Ban hoàn thành nhiệm vụ SXKD quý IV và cả năm 2018 được Tổng công ty giao.