• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

HUD8 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

HUD8 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

28/04/2014

Ngày 25/4/2014, tại Khu đô thị mới Mỹ Đình II - quận Nam Từ Liêm – Tp. Hà Nội, Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Tới dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Ông Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV, Tổng giám đốc; ông Đoàn Văn Thanh – Thành viên HĐTV, Trưởng Ban kiểm soát nội bộ, đại diên các Ban Tổng công ty; đại diện kiểm toán; Công ty HUD8 có: ông Ngô Doãn – Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Phúc Khánh – Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty; ông Cầm Anh Tuấn – Chánh Văn phòng Tổng công ty, ủy viên HĐQT Công ty HUD8; các cổ đông sáng lập Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát và cổ đông của Công ty HUD8.

 

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013, kế hoạch phát triển công ty năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014; Phương án tăng vốn điều lệ; Cổ tức năm 2014…

 

Theo báo cáo, năm 2013 dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt phù hợp với diễn biến của nền kinh tế và tình hình thực tế của Hội đồng quản trị Công ty, sự điều hành chủ động, quyết liệt của Ban Giám đốc cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty HUD8 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, với một số chỉ tiêu như sau: Giá trị SXKD tổng vốn đầu tư là 181,39 tỷ đồng đạt 107% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế 41,14 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 30,41 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu đạt 143,18 tỷ đồng; Cổ tức 20%/năm; Đại hội cũng thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 với tổng giá trị SXKD dự kiến đạt 93,70 tỷ đồng, doanh thu 97,40 tỷ đồng, phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 50 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 15%/năm. 

 

Phát biểu với Đại hội, ông Nguyễn Đức Hùng đã ghi nhận và biểu dương nỗ lực thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2013 của Hội đồng quản trị và toàn thể CBCNV Công ty HUD8. Năm 2013 HUD 8 đã đạt các danh hiệu như: Được tặng cờ công nhận cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh trong 5 năm liền (2009-2013); Cờ hoạt động Công đoàn xuất sắc của Công đoàn Xây dựng Việt Nam…là Công ty có sự phát triển bền vững trong nhiều năm qua. Tổng giám đốc đề nghị để duy trì sự phát triển ổn định và bền vững, song song với các mục tiêu nhiệm vụ năm 2014 mà HĐQT Công ty đã đề ra: Hoàn thiện tổ chức quản trị doanh nghiệp, phương án tái cơ cấu Công ty, bộ máy tổ chức các phòng ban tinh gọn đáp ứng với nhiệm vụ SXKD, Công ty HUD8 cần xây dựng chiến lược lâu dài cho các năm tiếp theo trong đó phải đặc biệt coi trọng các giải pháp như giải pháp về tài chính, tăng vốn điều lệ Công ty để bảo đảm luôn cân đối nguồn vốn, năng lực triển khai các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, các giải pháp tiết giảm chi phí trong quản lý và đầu tư nhằm giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh; cần tập trung đẩy mạnh kinh doanh các dự án như Khu nhà ở Bình Minh, Lào Cai và dự án nhà ở thấp tầng TT2, TT6b Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, ngoài các dự án mà Tổng công ty giao, HUD8 cần nghiên cứu khi đầu tư các dự án bên ngoài bảo đảm  tính hiệu quả của dự án để triển khai; quan tâm tạo lập các nguồn tài sản cố định, bởi đây là yếu tố rất quan trọng trong các giải pháp về tài chính và phát triển bền vững. Tổng giám đốc tin tưởng HĐQT và CBCNV Công ty HUD8 sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014 và các năm tiếp theo. Tổng giám đốc cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện để Công ty HUD 8 cũng như các đơn vị thành viên Tổng công ty được giao triển khai đầu tư, xây dựng các dự án lớn mà Tổng công ty đang triển khai đầu tư.