• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

HUD6: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

HUD6: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

25/04/2013

(HUD) Ngày 25/4/2013, tại Hà Nội, Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Tới dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc; ông Lê Xuân Thanh - Thành viên HĐTV; ông Dương Xuân Chí – Kiểm soát viên; đại diện các phòng, ban Tổng công ty. Công ty HUD6 có: ông Vũ Văn Sáng – Chủ tịch HĐQT; ông Trương Thanh Huy – Giám đốc; các Ủy viên HĐQT, Ban Kiểm soát và cổ đông của Công ty HUD6.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012, kế hoạch phát triển công ty năm 2013; Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013; Cổ tức năm 2012… Đại hội cũng đã tiến hành bầu HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Theo báo cáo, năm 2012 dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ nắm vững tình hình, bám sát các chủ trương chính sách của Nhà nước… các định hướng, giải pháp lớn của Tổng công ty HUD trong SXKD và đầu tư, Công ty đã có kế hoạch sát với thực tế, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là công tác kinh doanh thu hồi vốn, thu hồi công nợ đảm bảo cân đối vốn đầu tư cho các dự án trọng điểm, các dự án đang kinh doanh, không đầu tư dàn trải, tăng cường kiểm soát chi phí trong hoạt động SXKD, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh… Nhờ vậy, Công ty HUD6 vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ với một số chỉ tiêu như sau: Giá trị SXKD và dịch vụ cho thuê là 225 tỷ đồng (đạt 100% KH); Doanh thu và thu nhập khác trên 200 tỷ đồng (đạt 100,5% KH); Nộp Ngân sách Nhà nước 27,9 tỷ (đạt 100% KH); Lợi nhuận trước thuế 30,7 tỷ đồng (đạt 102,6% KH); Lợi nhuận sau thuế 23,27 tỷ đồng (đạt 103,4% KH); Cổ tức 24%/năm; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư của chủ sở hữu đạt 46,5%. Năm 2013, xác định tình hình thị trường tiếp tục có nhiều khó khăn, căn cứ KH sản xuất kinh doanh của Tổng công ty HUD, Công ty HUD6 đã đề ra chiến lược phát triển và các giải pháp thực hiện, tập trung đầu tư vào các dự án trên địa bàn truyền thống, tối ưu hóa nguồn vốn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ XSKD năm 2013.

Phát biểu với Đại hội, ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty HUD đã ghi nhận và biểu dương nỗ lực thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2013 của CBCNV Công ty HUD6. Tổng giám đốc Nguyễn Đức Hùng cũng đề nghị để duy trì sự phát triển ổn định và bền vững song song với các mục tiêu nhiệm vụ năm 2013 mà HĐQT Công ty đã đề ra, Công ty HUD6 cần xây dựng chiến lược kế hoạch lâu dài cho các năm tiếp theo trong đó phải đặc biệt coi trọng các giải pháp như: Giải pháp về tài chính, bảo đảm luôn cân đối đủ nguồn vốn triển khai các dự án đầu tư; Các giải pháp tiết giảm chi phí trong quản lý và đầu tư nhằm giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh; Quan tâm tạo lập các nguồn tài sản cố định, bởi đây là yếu tố rất quan trọng trong các giải pháp về tài chính. Tổng giám đốc Nguyễn Đức Hùng tin tưởng CBCNV Công ty HUD6 sẽ phát huy kết quả đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013 và các năm tiếp theo.

Các đại biểu và cổ đông dự Đại hội đã chứng kiến sự ra mắt của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2013-2018.

 
Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Đại hội.
 
Ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty HUD phát biểu với Đại hội.
 
Ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty HUD tặng hoa chúc mừng HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2013-2018.