• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

HUD2 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

HUD2 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

26/04/2014

Sáng 24/4/2014 tại Hà Nội, Công ty CP đầu tư phát triển nhà HUD2 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: ông Nghiêm Văn Bang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; ông Đoàn Văn Thanh – Thành viên HĐTV; đại diện các Ban của Tổng công ty HUD; đại diện đơn vị kiểm toán và Sàn giao dịch chứng khoán; Công ty HUD2 có: ông Lê Xuân Thanh – Thành viên HĐTV Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT HUD2; ông Ngô Văn Thanh – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty HUD2; cùng các ủy viên HĐQT và đại diện các cổ đông.

 

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013 và và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2014; Cổ tức năm 2014; bầu bổ sung Ủy viên HĐQT…

 

Thay mặt HĐQT Công ty HUD2, ông Lê Xuân Thanh đã báo cáo Đại hội về sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2014. Mặc dù nền kinh tế tiếp tục khó khăn nhưng về cơ bản HUD2 vẫn cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trong năm 2013, như: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh và vốn đầu tư đạt 270,0 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 20,0 tỷ đồng; chi trả cổ tức dự kiến 5%/năm/vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. Đại hội cũng thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 với tổng giá trị SXKD dự kiến đạt 277,45 tỷ đồng, lợi nhuận 10,63 tỷ đồng, cổ tức 7%/năm. 

 

Phát biểu tại Đại hội, ông Nghiêm Văn Bang đã ghi nhận và đánh giá những nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên HUD2 trong năm 2013. Ông tin tưởng, với sự hỗ trợ của Tổng công ty, CBNV Công ty HUD2 tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ đưa ra những giải pháp chiến lược trong đầu tư và kinh doanh bất động sản trong năm 2014 và các năm tiếp theo, trong đó có việc hoàn thành việc xây dựng và bàn giao căn hộ dự án khu thấp tầng TT5 tại KĐT mới Tây Nam hồ Linh Đàm, chung cư CT2 – KĐT mới Tây Nam hồ Linh Đàm, nhà ở xã hội KĐT mới Trần Hưng Đạo Tp. Thái Bình…; tiếp tục lộ trình tái cơ cấu Công ty, ngành nghề, tài chính, phù hợp mô hình tổ chức; hoàn chỉnh các quy chế cấp ủy Đảng, quy chế chức năng nhiệm vụ, quy chế trả lương, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xử lý những tồn tại và rà soát các dự án triển khai phù hợp để bảo đảm kinh doanh thu hồi vốn. Ông Nghiêm Văn Bang nhấn mạnh, Công ty HUD2 cần phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, thông qua các hoạt động thể thao, thi đua trong Công ty, chăm lo cho người lao động đặc biệt là CBCNV tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa HĐQT, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động để vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014.