Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 Ban QLDA số 12

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 Ban QLDA số 12

26/02/2019

Ngày 21/02/2019, tại Văn phòng điều hành Ban QLDA số 12, dự án khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, Hà Nội. Ban QLDA số 12 đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Dự và chỉ đạo hội nghị có: ông Nguyễn Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; ông Đỗ Hoài Đông - Phó bí thư đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty; Ông Phan Trường Sơn - Thành viên HĐTV; ông Tạ Trọng Tấn - Phó bí thư thường trực đảng ủy, Phó TGĐ Tổng công ty; ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐTV, Phó TGĐ Tổng công ty phụ trách Ban QLDA số 12; tham dự hội nghị còn có Trưởng, Phó các Ban chức năng Tổng công ty: Tài chính - kế toán; Kinh Doanh; Kế hoạch - Tổng hợp;  Đầu tư; Thẩm định.

Hội nghị đã nghe ông Ngô Duy Đông - Giám đốc Ban QLDA số 12 báo cáo kế hoạch triển khai công tác của Ban QLDA số 12 trong năm 2019 với một số mục tiêu trọng tâm như sau:

 

I.Đối với dự án khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2:

1. Hoàn thành thủ tục phê duyệt điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án  trong Quý II/2019.

2. Phê duyệt tiền sử dụng đất dự án trong Quý I/2019.

3. Khởi công dự án Nhà ở xã hội CT-08 vào Quý I/2019, hoàn thành trong Quý IV/2019.

4. Hoàn thành cơ bản HTKT giai đoạn 2 của dự án đủ điều kiện kinh doanh trong Quý IV/2019.

5. Khởi công dự án xây dựng nhà ở thấp tầng tại lô đất BT-06 trong Quý IV/2019.

6. Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án Nhà ở xã hội CT-05, CT-06, CT-07 vào Quý III và Quý IV/2019.

7. Thực hiện kinh doanh và thu hồi vốn.

II. Chuẩn bị thủ tục triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 1 và dự án Khu đô thị mới Mê Linh - Đại Thịnh.

Hội nghị đã nghe ý kiến góp ý của các đồng chí Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc và Trưởng, Phó các Ban chức năng Tổng công ty đối với các nhiệm vụ trọng tâm của Ban QLDA số 12 trong năm 2019:

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đỗ Hoài Đông - Tổng Giám đốc Tổng công ty đã cơ bản nhất trí, đánh giá cao các biện pháp, giải pháp để triển khai kế hoạch nhiệm vụ SXKD của Ban QLDA số 12 trong năm 2019, Tổng Giám đốc Tổng công ty yêu cầu Ban QLDA số 12 cần nỗ lực, quyết liệt thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đã được Tổng công ty giao, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD của Tổng công ty trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, ông Nguyễn Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2018 của Ban QLDA số 12. Đối với những mục tiêu trong năm 2019 của Ban QLDA số 12, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty yêu cầu Ban QLDA số 12 bên cạnh việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm cần quyết liệt trong công tác kinh doanh, thu hồi vốn đối với dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2. Đối với các dự án: Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 1; Dự án KĐT mới Mê Linh - Đại Thịnh; Dự án Trụ sở Ban QLDA (1ha) Ban QLDA số 12 cần bám sát các cấp có thẩm quyền của Thành Phố Hà Nội, huyện Mê Linh để được phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 làm cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục triển khai, thực hiện các dự án trên theo quy định.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty tin tưởng cán bộ, nhân viên Ban QLDA số 12 tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2018 tập trung các nguồn lực và tinh thần đoàn kết hay say thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2019!