• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty

Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty

08/12/2015

Ngày 08/12/2015, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty HUD đã tổ chức Hội nghị lần thứ X, Khóa III. Đồng chí Tạ Trọng Tấn - Ủy viên BCH Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Tạ Trọng Tấn đã đưa ra những nội dung quan trọng về việc tổng kết hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; các nội dung của Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 – 2017 sẽ tổ chức trong tháng 12/2015; các nội dung liên quan đến việc thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty... để các Ủy viên BCH Công đoàn Tổng công ty thảo luận, cho ý kiến thống nhất.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ; BCH, Ủy Ban kiểm tra; Ban Nữ công về các mặt công tác. Các báo cáo cho thấy năm 2015 và nửa nhiệm kỳ 2012 – 2017 Công đoàn Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.