• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty HUD lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty HUD lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

12/04/2017

Ngày 4/4/2017, tại trụ sở Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó bí thư Phụ trách Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.


 Hội nghị đã nghe, thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng, gồm: Báo cáo một số nội dung Ban Thường vụ Đảng ủy đã giải quyết trong Quý I/2017 (giữa hai kỳ Hội nghị Ban chấp hành); Báo cáo dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ TCT nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo quy định số 69-QĐ/TWngày 13/02/2017 của BCH Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối; Báo cáo Dự thảo tình hình thực hiện Nghị quyết quý I và kế hoạch quý II/2017.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả công tác quý I và kế hoạch triển khai nhiệm vụ quý II mà các đồng chí Ủy viên BCH thông qua tại Hội nghị, thay mặt Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Phó bí thư Phụ trách Đảng ủyđã giao cho Văn phòng Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tuyên Giáo Đảng ủy và Cơ quan UBKT Đảng ủy Tổng công ty một số nhiệm vụ quan trọng cần tiếp tục triển khai làm cơ sở để Đảng ủy Tổng công ty kiện toàn BCH, thực hiện tốt các chủ trương lớn của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy trong năm 2017 và cả nhiệm kỳ 2015-2020.