• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

08/01/2016

Ngày 06/01/2016, tại trụ sở Tổng công ty, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương (là Cán bộ giám sát thường xuyên Đảng bộ Tổng công ty), cùng toàn thể các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đã góp ý kiến, thảo luận và thông qua: dự thảo Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ III về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng quý I/2016; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Đảng bộ Tổng công ty; Dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; Dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Tổng công ty cho rằng: Cơ bản các ý kiến đều thống nhất với nội dung các dự thảo đã trình bày tại Hội nghị và có một số ý kiến đóng góp xác đáng vào nội dung của các dự thảo, Thường trực Đảng ủy Tổng công ty sẽ tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện để ban hành các văn bản trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí cũng lưu ý: các ban tham mưu của Đảng ủy Tổng công ty, các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm công tác 2015 và phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng trong doanh nghiệp; Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tăng cường phối hợp với Hội đồng thành viên lãnh đạo Ban Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2016: Xây dựng các chương trình công tác năm 2016, quyết tâm thực hiện hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng quý I đã đề ra; tăng cường chỉ đạo các công tác chuẩn bị và chăm lo cho CBCNVLĐ toàn Tổng công ty đón Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 an toàn, tiết kiệm, đầm ấm và ý nghĩa; triển khai công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các ngày lễ lớn của đất nước trong Quý I/2016 và đặc biệt là công tác tuyên truyền về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị