• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Dự án Khu đô thị phía Tây Nam Tp. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang)

Dự án Khu đô thị phía Tây Nam Tp. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang)

Dự án có diện tích 199 ha nằm trên địa bàn các xã Đồng Sơn, Song Khê, Tân Mỹ, của huyện Yên Dũng và phường Mỹ Độ của thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Dự án Khu đô thị mới Tây Nam thành phố Bắc Giang được UBND tỉnh Bắc Giang giao cho HUD làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 199 ha nằm trên địa bàn các xã Đồng Sơn, Song Khê, Tân Mỹ, của huyện Yên Dũng và phường Mỹ Độ của thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Mục tiêu của Dự án là phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng khu đô thị mới đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, môi trường và điều kiện sống của đô thị hiện đại, góp phần tạo nên một khu đô thị mới mang tính thương mại, thu hút người dân đến định cư và phát triển quỹ nhà ở phục vụ chương trình phát triển nhà ở của tỉnh, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho nhân dân địa phương và công cuộc đô thị hoá của tỉnh.