• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Dự án Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc (Hà Đông - Hà Nội)

Dự án Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc (Hà Đông - Hà Nội)

Đây là dự án khu đô thị mới đầu tiên được xây dựng trên địa bàn quận Hà Đông, góp phần tạo động lực phát triển đô thị cho khu vực. Hoàn thành chỉ trong hơn 3 năm triển khai xây dựng, dự án đã nhanh chóng thu hút người dân đến sinh sống, tạo thành một khu dân cư có điều kiện sinh hoạt và môi trường sống cao.

 

  • Quy mô: 61 ha
  • Quy mô dân số: 14.000 người
  • Thời gian khởi công: năm 2003
  • Thời gian hoàn thành: năm 2007

Đây là dự án khu đô thị mới đầu tiên được xây dựng trên địa bàn quận Hà Đông, góp phần tạo động lực phát triển đô thị cho khu vực. Hoàn thành chỉ trong hơn 3 năm triển khai xây dựng, dự án đã nhanh chóng thu hút người dân đến sinh sống, tạo thành một khu dân cư có điều kiện sinh hoạt và môi trường sống cao.