• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Đảng ủy Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Đảng ủy Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp

09/01/2020

Ngày 08/01/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty HUD đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tổng công ty về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Tạ Trọng Tấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; các đồng chí thành viên HĐTV, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng, kiểm soát viên Tổng công ty; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Tuyên giáo - Truyền thông, Ban Kiểm tra - Kiểm soát; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty và các đồng chí cán bộ và chuyên viên được phân công làm công tác Đảng tại các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Tạ Trọng Tấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu khai mạc Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị đã được phổ biến phổ biến, quán triệt: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK ngày 28/11/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương một số nội dung về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 707-KH/ĐU ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Tổng công ty về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ V Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị; Hướng dẫn của Ban Tổ chức cán bộ Tổng công ty về việc tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty; Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Các đại biểu Dự Hội nghị cũng được giải đáp các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các chi, đảng bộ trực thuộc về việc việc chuẩn bị các nội dung để tổ chức đại hội.